Bilime sermaye baskısı

EMO Öğrenci Komisyonu'nun düzenlediği "Türkiye 1. Öğrenci Kurultayı"nda, üniversitelerin YÖK'le birlikte sermaye ile iç içe geçtiği belirtildi ve bilimin halkın yanında olmasının önemine dikkat çekildi.

Bilime sermaye baskısı
Özlem Yıldızer
TMMOB'ye bağlı Elektrik Mühendisleri Odası (EMO)'nın Öğrenci Komisyonu EMO-GENÇ'in 2.5 aydır çalışmalarını sürdürdüğü Türkiye 1'inci Öğrenci Kurultayı önceki gün Ankara'da yapıldı. Divan başkanlığını Fehmi Dökmetaş'ın yaptığı Kurultay'da, çeşitli illerden gelen öğrenciler, "Mühendislik ve Eğitim", "Odalar ve Toplumsal Konumları" ve "Oda-Öğrenci İlişkisi" konularında görüş açıkladılar.
YÖK ve üniversiteler
Kurultayın, YÖK ve Eğitim Politikaları konulu bölümünde söz alan Alper Terciyanlı, Türkiye'de üniversitelerin geçirdikleri evreleri ele aldı. Konuşmasına cumhuriyetin ilk yıllarındaki üniversiteleri anlatarak başlayan Terciyanlı, 1960'lı yıllarda üniversitelerin göreceli daha demokratik olduğunu ancak özellikle 12 Eylül sonrası ve YÖK'ün de kurulmasıyla birlikte bundan eser kalmadığını söyledi. Terciyanlı, YÖK'ün politikalarını eleştirerek, üniversitelerin sanayiyle olan ilişkilerine vurgu yaptı ve eğitimin sermayenin ihtiyaçları doğrultusunda metalaştırıldığını söyledi.
Üniversite-sermaye işbirliği
Oktay Sunay ise üniversite sanayi işbirliğinin özünü, üniversite-sermaye ilişkisinin oluşturduğunu belirterek, "Devletin özelleştirme ve kamu harcamalarını asgarileştirilmesi çerçevesindeki kaynak sıkıntısı, üniversiteyi özel sektörle sıkı bir işbirliğine yöneltmektedir. 'Üniversite-sanayi işbirliği' olarak tanımlanan bu gelişme, üniversiteleri artan ölçüde şirketlere bağımlı hale getirmektedir" dedi.
Sermayeye teknoloji
Gelişmelerin üniversiteleri, piyasanın kâr beklentilerini karşılamaya yöneltildiğini kaydeden Sunay, sermayenin bilimi denetlemek istemesi konusunda, "Birincisi eğitimin beşeri sermayeye üretim ünitesi olması, ikincisi eğitimin sermayeye teknoloji üreterek maliyet tasarrufu sağlama unsuru olması, üçüncüsü ise eğitimin toplumsal ideolojileri koruyan ve sermaye yanlısı ideoloji üreten bir araç olması" görüşünü dile getirdi.
Asistanların durumu
Asistanlara, sermayenin işine yarayacak uygun tezleri düşük ücretle ve ağır koşullarda üretmelerinin dayatıldığını söyleyen Sunay, mühendislik eğitiminin de toplumsal işlevinden uzaklaştırılarak piyasa koşullarında metalaştırıldığını kaydetti. Sunay, gelişmeler sonucunda YÖK'ün kuruluşuyla var olan kısmi özerkliği ortadan kaldırılan üniversitelerin sistemin ihtiyaç duyduğu teknolojik merkezlere indirgenmek istendiğini kaydetti.
TMMOB'nin misyonu
"Odalar ve Toplumsal Konumları" başlıklı bölümde ise TMMOB'nin yüklendiği misyona değinildi. Odalar hakkında teknik bilgilerin verildiği bölümde, odaların kamu yararı gözetmeleri gerektiği ifade edildi. "Oda-Öğrenci İlişki" konusunda da, daha çok EMO-GENÇ üzerinde durularak, EMO-GENÇ'in gelecekte EMO çalışanları olacağı kaydedildi. Kısa süren bölümde söz alan konuşmacılar, kamusal yararın ön plana çıkartılması gereğini söylediler. Kurultay'da, bölüm sonlarında serbet kürsü oluşturulmasına karşın katılımcıların pek ilgi göstermedikleri görüldü.
www.evrensel.net