Fotoğraf: Evrensel

SSK'yı IMF politikaları batırdı

İstanbul Tabip Odası, SSK'nın krize girmesinin nedeninin küreselleşmeci IMF politikalarını aynen uygulayan ANAP'lı milletvekilleri ve onların milliyetçi ortakları olduğunu vurguladı.

SSK'yı IMF politikaları batırdı
İstanbul Tabip Odası, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'ın son günlerde kamu sağlık kuruluşlarını isnatsız yere suçladığını bildirerek, Okuyan'ın SSK ile ilgili olarak şikâyet etmeye hakkı olmadığını vurguladı. İstanbul Tabip Odası tarafından dün yapılan yazılı açıklamada, Okuyan'ın herhangi bir siyasetçi değil, bakan olduğu hatırlatılarak, argo konuşma tarzını düzeltmesi istendi.
Tasfiye operasyonu
Okuyan'ın son çıkışıyla SSK'yı özelleştirmek için kamuoyu oluşturma peşinde olduğunun dile getirildiği açıklamada, birçok basın organının Okuyan'ın bu sözlerini duyurarak kamuoyu oluşturmaya ortak olduğu belirtildi. "IMF Türkiye Masası Şefi Cotarelli'nin neleri kotarmaya çalıştığını bir kez daha anlıyoruz" denilen açıklamada, IMF politikalarının hükümet tarafından birer birer uygulanmaya başlandığı ifade edildi. İstanbul Tabip Odası, büyük toplumsal muhalefete karşın TBMM'de yasalaştırılan sosyal güvenlik reformu gibi SSK'nın tasfiyesi için de operasyonun sürdürülmekte olduğunu vurguladı.
Neden krizde?
Açıklamasında SSK sağlık hizmetlerindeki krizin nedenlerini ve SSK'nın krizden nasıl çıkacağına ilişkin önerilerini sıralayan İstanbul Tabip Odası, krizin nedenlerini beş maddede özetledi:
1) Kurumun para ve olanaklarını yıllardır komik faiz oranlarıyla çarçur eden anlayış.
2) 1980 sonrası uygulanan küreselleşmeci IMF ve Dünya Bankası Politikaları
3) IMF'nin her dediğini gözü kapalı uygulayan çoğunluğu ANAP'lı politikacılar ve bugün olduğu gibi bu politikalara ses çıkarmayan 'milliyetçi' ortaklar
4) Sağlık hizmetlerinde özel sektöre aktarılan katrilyonlar.
5) Tüm sağlık kurumları gibi SSK'yı da batağa iten 5 Nisan kararları
SSK nasıl kurtulur?
İstanbul Tabip Odası, bu nedenleri sıralandıktan sonra beş maddede de SSK ve sosyal güvenlik sistemimizin nasıl krizden çıkarılabileceğini özetledi. Bu maddeler arasında IMF politikalarının reddedilip hakimiyetin gerçekten millete verilmesi, SSK'nın personel açığının giderilip SSK çalışanlarına emeklerinin gerçek karşılığının verilmesi var. İstanbul Tabip Odası'nın sıraladığı diğer üç madde ise şöyle:
1) SSK hastanelerine ciddi yatırımlar yapılmalı, yeni SSK hastaneleri kurulmalı.
2) SSK sağlık hizmetlerinde temel sağlık hizmetleri ve koruyucu sağlık hizmetleri esas alınmalı, yeni dispanserler açılmalı, işyeri hekimliği anlaşıyı güçlendirilmeli.
3) Özel sağlık sektörüne sevkleri azaltacak önlemler alınmalı. Gerekli sevkler sadece kamu kuruluşlarına yapılmalı. Tıp fakülteleri ve devlet hastaneleriyle işbirliği yapılmalı.
www.evrensel.net