Petrol-İş: Okuyan rolünü oynuyor

Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'ın son günlerde...

Petrol-İş: Okuyan rolünü oynuyor
Petrol-İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Öztaşkın, emeklilik koşullarının zorlaştırılmasından sonra, sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesinin gündeme getirildiğini belirterek, "Sayın Okuyan, rolünü oynamaktadır. Oyunun ikinci perdesi, sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesidir" dedi.
Öztaşkın, yaptığı yazılı açıklamada, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Yaşar Okuyan'ın son günlerde, SSK tesislerini teftiş ettiğini hatırlatarak, şunları söyledi: "Önce emeklilik koşullarını zorlaştırdı, emeklilik yaşını mezarda emeklilik düzeyine yükseltti, emeklilik maaşlarını düşüren bir sistem getirdi ve SSK primlerini enflasyonun üzerinde artırdı. Şimdi oyunun ikinci perdesi, sosyal güvenlik kapsamında olan sağlık hizmetlerinin özelleştirilmesi gündeme getirildi. Bu amaçla, SSK'nın özele devredilmesi için, kamuoyunu hazırlamaya çalışmaktadır.
Sayın Okuyan, SSK'da en üst yetki ve sorumluluktadır. Şayet yolsuzluk varsa, hemen gerekeni yapmalıdır. Ancak Okuyan'ın yolsuzlukların üstüne gitmeye niyeti yok. Öyle olsaydı, örneğin Samsun'daki yolsuzluktan ve açığa alınmadan söz ederdi. Kaldı ki, yolsuzluk ve SSK'yı kasıtlı olarak batırmak isteyenleri arıyorsa, tüm bilgiler elindedir."
SSK zarara uğratıldı
Öztaşkın, Petrol-İş tarafından yapılan bir araştırmaya göre, 1972-1997 döneminde SSK kaynaklarının devlet tarafından yok denecek düzeyde bir faizle kullanılmasından dolayı kurumun 19.5 milyar dolar kayba uğradığını kaydetti. SSK'nın sağlık hizmetlerinin önemli bir bölümünün zaten özel sektöre yaptırıldığını ifade eden Öztaşkın, şu soruları sordu:
"Birkaç parça araç gereçle SSK'nın trilyonlarının dışarıya gitmesi önlenebilecekken, neden bu konu bakan tarafından dile getirilmiyor? Yine SSK İlaç Fabrikası geliştirilerek, trilyonlarca liranın SSK'da kalması neden sağlanmıyor? Dahası bizzat SSK ilaç ithal edebilecekken, neden bir aracı firmaya trilyonlar akıtılıyor?"
www.evrensel.net