BM 'Barış Gücü' 6 ay daha Kıbrıs'ta

BM Güvenlik Konseyi, Kıbrıs'taki BM Barış Gücü'nün görev süresini 6 ay müddetle, 15 Haziran 2000 tarihine kadar uzatan karar tasarısını oybirliğiyle kabul etti.

BM 'Barış Gücü' 6 ay daha Kıbrıs'ta
BM Güvenlik Konseyi, Kıbrıs'taki BM Barış Gücü (UNFICYP)'nün görev süresini 6 ay müddetle, 15 Haziran 2000 tarihine kadar uzatan karar tasarısını oybirliğiyle kabul etti.
Karar tasarısında, KKTC'nin talep ettiği şekilde, Kıbrıs'ta "tek devlet, tek egemenlik ve tek uluslararası kişilik bulunduğunu" öne süren paragraf yer almadığı gibi "eski kararların tümüne birden atıf yapan" madde de değiştirildi ve sadece "ilgili kararlara atıfta" bulunuldu.
Böylece KKTC'nin, Rum yönetiminden "Kıbrıs hükümeti" olarak söz edilen karar tasarılarını tanımadığı hususu bir anlamda BM tarafından da kabul edilmiş oldu.
KKTC New York Temsilcisi Büyükelçi Aytuğ Plümer, karar metninde yer alan "Kıbrıs hükümeti" ibaresi nedeniyle, KKTC hükümetinin, uzatma kararını tanımadığını Konsey Dönem Başkanı İngiliz Büyükelçisi Jeremy Greenstock'a bildirdi.
KKTC'nin tutumu, karar tasarısı daha konseyde oylanmadan belli olduğu için, BM sekretaryası olumsuz bir gelişmeyi önleyebilmek amacıyla genel sekreterin konuyla ilgili olarak hazırladığı rapora bir "ek" yapılmasını ve bunun raporun bir bölümü olarak yayınlanmasını kararlaştırdı.
Söz konusu ekte, ilk kez "UNFICYP'in adanın kuzeyinde faaliyet gösterebilmesi için KKTC makamlarının onayının şart olduğu" belirtildi. AA'ya bilgi veren diplomatik kaynaklar, bu maddenin "KKTC'nin kendi toprakları üzerinde egemen olduğunun BM tarafından teyidi anlamına geldiğini, dolayısıyla çok önemli olduğunu" vurguladılar ve bunun "BM-KKTC ilişkilerinde bir dönüm noktası oluşturduğunu" kaydettiler.
BM Genel Sekreteri Kofi Annan'ın, söz konusu anlaşmanın şartlarının müzakere edilmesi için UNFICYP yetkililerine talimat verdiği de diplomatik kaynaklarca ifade edildi. Böylece Kıbrıs'ta 2 ayrı siyasal "taraf" bulunduğu BM tarafından ilk kez belgelenmiş ve teyit edilmiş oldu. Kaynaklar, KKTC ile UNFICYP arasındaki anlaşmanın müzakere edilmesinin bir ay sürebileceğini ve anlaşmanın müzakerelerin bitiminde imzalanmasının beklendiğini ifade ettiler.
Görüşmeler Cenevre'de
Kıbrıs konusundaki dolaylı görüşmelerin ikinci turunun, 26 Ocak'ta Cenevre'de başlayacağı Rum tarafınca bildirildi. Kıbrıs Rum radyosu, önceki geceki haber bülteninde, KKTC Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş ile Rum lideri Glafkos Klerides'in 26 Ocak'ta Cenevre'de dolaylı görüşmeler için yeniden bir araya gelmeyi kabul ettiklerini kaydetti.
www.evrensel.net