General Müşerref acı paketi açtı

Pakistan'da cunta lideri General Müşerref'in ağzından ilan edilen 'istikrar paketi'nde kapsamlı özelleştirmeler, halka yeni vergiler ve vergi kaçakçılarına af bulunuyor.

General Müşerref acı paketi açtı
Pakistan'daki askeri cuntanın lideri General Pervez Müşerref, IMF ve Dünya Bankası patentli "ekonomik istikrar" programını açıkladı. Program, kapsamlı özelleştirmelerden vergi artırımına kadar bir dizi tanıdık önlem içeriyor.
General Müşerref, önceki gün televizyonda yaptığı konuşmada, ekonomik paketi, "tarım, küçük ve orta ölçekli işletmeler, petrol ve doğalgaz arama ile enformasyon teknolojisi" olmak üzere dört ana başlıkta açıkladı. 12 Ekim'de Navaz Şerif hükümetini deviren cuntanın programının en can alıcı maddesi ise, halk muhalefeti nedeniyle eski hükümetin uygulayamadığı yeni satış vergisi. Eski Başbakan Navaz Şerif, işçiler ve küçük esnafların süresiz genel greve çıkması nedeniyle bu vergiyi yürürlüğe koyamamış, bu nedenle de IMF ve ABD ile arası açılmıştı.
Halka vergi, kaçakçıya af
General Müşerref, vergi konusunda yapılması gerekenlerden birinin de "kaçakçılığı önlemek" olduğunu söyledi. Müşerref, "Ulusal yeniden yapılanma çabamızın merkezinde, vergi itaati kültürü olacak" dedi. Ancak cunta yönetimi, halkın sırtına ağır vergi yükleri getirirken, vergi kaçakçılarına ise af tanıdı. Mart ayına kadar geçerli olan af uyarınca, vergi kaçırdıklarını kabul edenler, devlete olan vergi borçlarının sadece yüzde 10'unu ödeyecekler.
Darbeci general ayrıca, tarımsal gelirin de, normal gelir vergisi oranında vergilendirileceğini vurguladı.
Petrolde özelleştirme
Müşerref paketinin bir diğer önemli unsuru ise özelleştirme oldu. General, uluslararası tekellerin göz diktiği petrol sektörü konusunda önemli açıklamalar yaparak, sektörün "kuralsızlaşacağını" ve "özelleştirmenin hızlandırılacağını" ilan etti.
Yeraltı kaynakları henüz tam olarak saptanamamasına rağmen, özellikle petrol ve doğalgaz alanında zengin olduğu düşünülen Pakistan, çoğu ABD'li tekellerin iştahını kabartıyor.
General Müşerref tarafından açıklanan "istikrar paketi"nin, IMF ve Dünya Bankası çevrelerinde "memnuniyet" ile karşılanması bekleniyor.
www.evrensel.net