Köpek kuduzu bir tek bizde var

Kısa süre önce Türkiye'nin en büyük şehri İstanbul'da yaşanan kuduz paniğinin etkileri sürerken, Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Nesrin Alparslan, köpek kuduzu olaylarının sadece Türkiye'de görüldüğünü belirtti.

Köpek kuduzu bir tek bizde var
Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Nesrin Alparslan, Türkiye'nin, coğrafi konumu nedeniyle salgın hastalıklar açısından önemli risk taşıdığını söyledi. Kuduz hastalığının salgın hayvan hastalıkları içinde en önemlilerinden biri olduğunu söyleyen Alparslan, Türkiye'nin köpek kuduzu görülen tek ülke olduğunu bildirdi.
Nesrin Alparslan dün yaptığı basın toplantısında, tarım ve hayvancılıkta yıllardır uygulanan yanlış politikalar sonucu salgın hastalıklar nedeni ile ülke ekonomisi ve halk sağlığı konusunda ciddi problemler yaşandığını dile getirdi. Son 15 yıllık süreçte kuduz hastalığında azalma görüldüğünü belirten Alparslan, bu azalmanın insanların hayvan sevgisi, çevre konusunda bilinçlenmesi, özel veteriner hekim kliniklerinin çoğalması ve başarılı aşılama kampanyası sonucunda oluştuğunu vurguladı. Kuduz kontrol programlarının yetersizliği sonucunda kuduz hastalığının arttığını bildiren Alparslan, çarpık kentleşmenin sahipsiz köpek sayısını artırdığını ifade etti.
Neler yapılmalı?
Kuduz hastalığının, sahipli hayvanların sayısının artırılması, hayvanların düzenli olarak aşılanması, sahipsiz hayvanların sayısının kısırlaştırma gibi yöntemlerle kontrol altına alınması ve aşılanması, yabani hayvanlardan kaynaklanabilecek kuduza yönelik risk faktörlerinin azaltılması ve çarpık, altyapısız kurulan şehirlerde kemirici hayvanlara karşı mücadele edilmesi ile önlenebileceğini söyleyen Alparslan; bu önlemlerin, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Sağlık, Çevre ve Orman Bakanlığı ile yerel yönetimler ve meslek örgütlerinin işbirliği ile alınabileceğini belirtti.
Türk Veteriner Hekimleri Birliği tarafından başlatılan, "Türkiye'de Hayvancılıkta Planlı Çoğalma" projesinin tüm sorunlara çözüm üreten çağdaş bir yaklaşım olduğunu vurgulayan Alparslan, acil olarak "Hayvanları Koruma Kanunu"nun çıkarılması gerektiğinin altını çizdi. Çevre Bakanlığı bünyesinde veteriner hekim bulunmadığına işaret eden Alparslan, veteriner hekimlere yer verilmesini ve etkin görevlere getirilmesini istedi. Kuduza karşı halkın eğitilmesinin ve bilgilendirilmesinin önemli olduğunu anlatan Alparslan, Türkiye'ye kontrolsuz aşı girdiğine dikkat çekerek Sağlık Bakanlığı'nın Türkiye'ye getirilen aşıların kontrolünde üzerine düşeni yapması gerektiğini dile getirdi.
www.evrensel.net