Emekçiye Saldırı Konseyi

   yasal statü istedi

Emekçiye saldırı konseyi
   yasal statü istedi
Hükümetin çalışanları baskı altına almak için kullandığı ve kendilerine "sivil inisiyatif" adını takan Ekonomik ve Sosyal Konsey (ESK) üyeleri, Başbakan Bülent Ecevit'ten yasal statü istediler. Ecevit ise ESK'e Avrupa Birliği üyeliği konusunda verdikleri destekten ötürü teşekkür etti.
Sosyal Güvenlik Yasası, tahkim, özelleştirmeleri ve ücret artışları konusunda hükümetin uygulamalarını onaylattığı ESK üyeleri, yasal statü için Başbakan Ecevit'e bir mektup gönderdiler.
Kendilerini "7'li Sivil İnisiyatif" olarak tanımlayan Türk-İş, Hak-İş, DİSK, TİSK, TESK, TOBB ve TZOB genel başkanları tarafından hükümete gönderilen ortak mektupta, ESK'in yapısının değiştirilmemesi durumunda, "7'li Sivil İnisiyatif"in konsey toplantılarına katılmayacağı da bildirildi. Mektupta, "7'li Sivil İnisiyatif"in ülkenin içinde bulunduğu kritik ortamda hükümete destek verdiği vurgulanarak, sorunları hükümetle birlikte çözmek istedikleri belirtildi.
Ecevit'e gönderilen mektupta, sorunların çözüm yolunun diyalogdan geçtiğine dikkat çekilerek, bu diyaloğun en demokratik katılım platformunun ESK olduğu savunuldu. Mektupta şunlar dile getirildi:
"Sivil toplum örgütleri olarak ülkemizin içinde bulunduğu böylesi kritik ortamda hükümetinize destek olmaya hazırız. Bu desteğimizin öncelikli koşulu sorunları birlikte paylaşmak, birlikte çözüm önerileri oluşturmaktır. 55. hükümet döneminde zatıalinize sunduğumuz çerçevede, Ekonomik ve Sosyal Konsey'in yasal bir zemine kavuşturulmasını ve konsey toplantılarının birkaç saate sıkıştırılarak bilgilendirme niteliğinden çıkartılarak, gerekli tartışma ortamını sağlayacak yapıya dönüştürülmesini talep ediyoruz. Bu inancımız nedeniyle Ekonomik ve Sosyal Konsey'in bugüne değin sürdürüldüğü şekliyle yapılacak toplantılarına katılmak istemiyoruz."
Ecevit'ten AB desteği için teşekkür
Başbakan Bülent Ecevit ise "7'li Sivil İnisiyatif"e AB sürecinde hükümete verdiği destekten ötürü teşekkür mektubu gönderdi. Ecevit de "7'li Sivil İnisiyatif"in dönem başkanlığını yapan TİSK Başkanı Refik Baydur'a bir mektup göndererek, "Türkiye'nin AB adaylığı konusunda göstermiş olduğunuz yakın ilginiz ve desteğiniz için şahsınızda 7 sivil toplum örgütü başkanlarına teşekkür ederim" dedi.
www.evrensel.net