Fotoğraf: AA

'Türkiye nükleer çöplük olmayacak'

Elektrik kesintilerini gerekçe göstererek Türkiye'ye nükleer santralı dayatan enerji politikası Ankara Kızılay'da YKM binası önünde yapılan gösteriyle protesto edildi.

'Türkiye nükleer çöplük olmayacak'
Elektrik kesintilerini gerekçe göstererek Türkiye'ye nükleer santralı dayatan enerji politikası bazı meslek ve kitle örgütleri ile sendikalar ve partiler tarafından Ankara Kızılay'da YKM binası önünde yapılan gösteriyle protesto edildi. Akkuyu Nükleer Santral ihalesinin iptal edilerek, arkasındaki ilişkilerin açıklanmasını isteyen nükleer karşıtları, Türkiye'nin nükleer çöplük olmasına izin vermeyeceklerini ve eylemlerinin süreceğini bildirdiler.
Eylemde, "Ulusötesi tekeller içimizde, nükleer felaket yanıbaşımızda", "Nükleer santral vatana ihanettir", "Dışa bağımlı enerjiye hayır", "MAI, MIGA, tahkim, kahrolsun emperyalizm" gibi dövizleri taşıyan nükleer karşıtları, eylemlerinin devam edeceğini ilan ettiler. Eyleme, DİSK, Türk-İş, KESK, TMMOB, TTB, Türk Eczacılar Birliği, Türk Dişhekimleri Birliği, Türk Veteriner Hekimleri Birliği, Halkevleri, PSKAD, ÇHD, NÜSED, Tüketici Hakları Derneği, Cumhuriyet Kadınları Derneği, EMEP, HADEP, İşçi Partisi ve ÖDP temsilci ve üyeleri katıldı.
Sık sık "Türkiye çernobil olmayacak", "Nükleer santral istemiyoruz", Radyasyonla yaşamak istemiyoruz", "Nükleer çöplük olmayacağız" sloganlarının atıldığı eylemde konuşan Enerji -Yapı Yol Sen Genel Başkanı Cengiz Faydalı, enerji üstüne oynanmak istenen oyuna dikkat çekerek, figüranlarının Enerji Bakanı, Başbakan ve Cumhurbaşkanı olduğunu ifade etti. Enerjiye yatırım yapılmadığını, mühendislerin tasfiye edildiğini, ülkenin doğalgaza mahkum mahkum hale getirildiğini kaydeden Faydalı, daha sonra yaşanan elektrik kesintileriyle suni enerji sıkıntısı yaratılıp, nükleer enerjinin dayatıldığını söyledi.
Eyleme katılan örgütler adına konuşan DİSK Bölge Temsilcisi Tayfun Görgün de kamu hizmeti olması gereken elektrik enerjisi üretim ve dağıtımının ülke ihtiyaçları yerine rant kapısı haline getirildiğini, ucuz, güvenli, dışa bağımlılığı olmayan enerji politikası yerine ABD ve emperyalist tekellere bağımlı politikaların tercih edildiğini kaydederek, ipliği pazara çıkan nükleer santralların Türkiye'ye yamanmaya çalışıldığını anlattı. Akkuyu'ya talip olan ulusötesi şirketlerin sicillerinin bozuk olduğunu kaydeden ve siyasilere, "Rüşvet pastasından aldıkları payı" soran Görgün, nükleer enerjiye mahkum olmadıklarını, jeotermal, rüzgar, güneş ve başka yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması gerektiğini ifade etti.
Sendikal mücadele yürüttükleri için işten atılan ve 62 gündür direnişte olan Gürsan İşçileri de eyleme katıldı. Eylemde arkadaşları adına konuşan Gürsan işçisi, sendikaları Kristal-İş'in kendilerine sahip çıkmadığını söyleyerek, patronun da sendikanın sessizliğinden güç alıp baskıları yoğunlaştırdığını belirtti.
www.evrensel.net