Türkiye Avrupa ordusunda asker

Avrupa'da ABD'den bağımsız olarak yeni bir askeri müdahale gücü oluşturmayı planlayan Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, bu askeri birliğin içine almayı planladıkları Türkiye'yi karar mekanizması dışında tutarak "asker" olarak kullanma yolunda bir adım daha attılar.

Türkiye Avrupa ordusunda asker
Rusya, Çeçenya'da yürüttüğü kara operasyonuna Çeçenleri de dahil ediyor. GeçtiğimizAvrupa'da ABD'den bağımsız olarak yeni bir askeri müdahale gücü oluşturmayı planlayan Avrupa Birliği (AB) ülkeleri, bu askeri birliğin içine almayı planladıkları Türkiye'yi karar mekanizması dışında tutarak "asker" olarak kullanma yolunda bir adım daha attılar.
AB Genel İşler Konseyi çerçevesinde Brüksel'de önceki gün bir araya gelen dışişleri bakanları, Dönem Başkanı Finlandiya'nın Avrupa Güvenlik ve Savunma Kimliği (AGSK) konulu rapor taslağı üzerinde ilk uzlaşmayı sağlarken, Türkiye gibi AB üyesi olmayan Avrupalı NATO müttefiklerini karar mekanizması dışında bırakma iradelerini teyit ettiler.
Söz hakkı yok
AB'nin, AGSK çerçevesinde siyasal ve askeri organlar oluşturma, NATO ile saydam bir işbirliği çerçevesinde kriz yönetimi ve 'barışı koruma' gibi operasyonlarda rol üstlenme arzusu vurgulanan rapor taslağında, ''AB, üyesi olmayan NATO müttefikleriyle ve AB'ye aday ülkelerle işbirliği, danışma ve diyalog güvencesi verecek, ancak karar mekanizmasını tamamen kendi kurumsal çerçevesinde bulunduracak'' ifadesine yer veriliyor.
Rapor taslağında, AB'nin NATO olanaklarını kullanmayacağı operasyonlarda da, AB Konseyi kararı olursa bu ülkelerin 'katılıma davet edilebilecekleri' kaydediliyor. Rapor taslağında, AB ile siyasi diyaloğu bulunan Rusya, Ukrayna ve diğer Avrupa ülkelerinin de AB yönetimindeki operasyonlara katılıma çağrılabilecekleri, bu operasyonlara kuvvet göndererek katılacak ülkelerin operasyon yönetiminde aynı haklara ve yükümlülüklere sahip olacakları belirtiliyor. Dönem Başkanı Finlandiya'nın rapor taslağında, NATO'nun kriz yönetimlerinde ve müttefiklerin ortak savunmasında önemli bir temel unsur olarak varlığını sürdüreceği vurgulanıyor.60 bin kişilik ordu
Projede, 2003 yılına kadar gerçekleştirilecek planlarla 50 ila 60 bin kişilik bir Avrupa ordusu oluşturulmasından ve AB üyesi ülkelerin askeri yeteneklerini geliştirecek önlemler almasından söz ediliyor. AB'nin AGSK projesinde, karar mekanizmasında "bütün AB üyesi ülkelerin" eşit katılım hakları bulunacağı kaydediliyor. Projede, AGSK için, ulusal üst düzey temsilcilerden oluşacak bir "Sürekli Güvenlik ve Politika Komitesi", Genelkurmay başkanlarından oluşacak bir "Askeri Komite'' ve bir "Genelkurmay" yapısı belirlenirken, savunma bakanlarının da gerektiğinde, Konsey'e katılmaları öngörülüyor. AB Konseyi'nde üzerinde uzlaşma sağlanan bu proje, Helsinki zirvesinde devlet ve hükümet başkanlarının onayını aldıktan sonra işlerlik kazanacak. NATO Genel Sekreteri George Robertson ise, AB üyesi olmayan Avrupalı NATO müttefiklerinin karar mekanizması dışında bırakılmalarına ilişkin bir soruyu yanıtlarken, "Bu konuda karar AB'ye aittir. Ben, Türkiye, Norveç, Çek Cumhuriyeti, Polonya ve Macaristan gibi müttefiklerin ve İzlanda'nın bu sürece katılma hakları olduğunu düşünüyorum. Bu ülkeler İttifak'ın Avrupa kuvvetlerine, ciddi askeri yetenekleriyle katkıda bulunmaktadırlar" dedi.
Savunma bütçeleri artırılsın
Robertson, Avrupa ülkelerinin savunma bütçelerini artırmaları gereği üzerinde de durdu ve savunma harcamalarının ve yatırımlarının bir lüks değil, zorunluluk olduğunu savundu.
www.evrensel.net