Fotoğraf: AA

KESK vizite eylemi kararı aldı

Ankara'da cumartesi günü gerçekleşen "Sefalete Teslim Olmayacağız" mitinginden sonra toplanan KESK GYK'sı, 2000 yılı bütçesini ve yüzde 15'lik düşük artışı protesto için 'toplu viziteye çıkma eylemi' yapma kararı aldı.

KESK vizite eylemi kararı aldı
KESK Genel Yönetim Kurulu, önceki gün Ankara'da yaptığı toplantıda, kamu emekçilerine yüzde 15 oranında zammı öngören 2000 yılı bütçesini protesto için toplu viziteye çıkma eylemi yapma kararı aldı. Eylem, bütçe tasarısının Meclis Genel Kurulu'na ineceği günden bir gün önce gerçekleştirilecek. KESK GYK'sının kasım ayında yapılan toplantısında bir dizi karar alınmış ve 2000 yılı bütçesine kesinlikle taraf olunacağı dile getirilmişti. Bunun hazırlıklarının yapılacağı ve taraf olmak için hangi mücadele biçimleri gerekirse onun kullanılacağının altı çizilerek, il, bölge miting ve açıklamaları ve Ankara mitinginin ardından işbırakarak üretimden gelen gücün kullanılacağı kararı örgütlere iletilmişti. Ancak önceki gün Ankara'da toplanan KESK GYK'sı, "viziteye çıkma eylemi yapma" kararı aldı.
Toplantıda, hak alma yolunun işyerlerini terk etmeme, hizmet üretiminden gelen gücün kullanılması ve grevlerden geçtiğinin altı çizilmesine rağmen, çıkan karar işyerleri önünde basın açıklamaları, vizite eylemiyle birlikte alanlara çıkmak oldu. 91 GYK üyesinden yaklaşık 80'inin katıldığı toplantıda, sendikalar adına katılan genel başkanların bu yönde görüş bildirerek vizite eylemini savundukları dile getirildi.
Vizite eylemi bütçenin TBMM Genel Kurulu'nda görüşülmesinden bir gün önce hayata geçirilecek. Kamu emekçileri yüzde 15 ücret artışını kabul etmeyeceklerini ifade ederek viziteye çıkacak, ardından her ilde kitlesel basın açıklamaları yapacaklar.
www.evrensel.net