Fotoğraf: AA

AKTAŞ'a karşı mücadele sürecek

Özelleştirme Karşıtı Platform'un yaptığı basın toplantısına platformu temsilen meslek odaları ve sendika temsilcileri katıldı.

AKTAŞ'a karşı mücadele sürecek
ÖKP'nin yaptığı basın toplantısına platformu temsilen Makine Mühendisleri Odası İstanbul Şubesi Özelleştirme İzleme Komisyonu Başkanı Savaş Sarı, SES Şişli Şube Temsilcisi Nursel Özkan, KESK GYK Üyesi Erhan Karaçay, Tüketicileri Koruma Derneği Beykoz Şube Başkanı Aysel Can, EMO İstanbul Şubesi YKÜ Hüseyin Yeşil katıldı. Basın açıklamasında; 2 Kasım'da Danıştay'da görülen AKTAŞ davasında AKTAŞ lehine karar verilmesini şöyle değerlendirdi: "AKTAŞ'ın özelleştirmeciler açısından bile kötü bir uygulama olarak görüldüğü bilinmektedir ve bu gerçekler, Danıştay 10. Dairesi'ni ikna etmeye yetmemiştir.
Bizler halkın çıkarları doğrultusunda çalışan haklı ve meşru örgütlerin oluşturduğu ÖKP olarak ilan ediyoruz ki; AKTAŞ'ın, yeni AKTAŞ'ların ve AKTAŞ vekillerinin peşini bırakmayacağız. Kamu hizmetinin kamu yararına uygun olarak verilmesi için hukuki, meşru ve fiili mücadelemizi her türlü platformda sürdüreceğiz." Hüseyin Yeşil, bir kampanya başlatarak, AKTAŞ mağdurlarının şikâyetlerini toplayıp ilgili tüm kuruluşlara vermeyi planladıklarını söyledi.
KESK GYK Üyesi Erhan Karaçay, toplantıda KESK'in önceki gün alanlarda olduğunu hatırlatarak, bu eylemin sadece yüzde 15'lik zamma karşı yapılmadığını, Yeni Dünya Düzeni adı altında emekçilere giydirilmeye çalışılan elbiseye karşı yapıldığını belirtti. Bunlardan birinin de özelleştirmeler olduğuna dikkat çeken Karaçay, AKTAŞ'la birlikte ortaya çıkan olumsuzlukların üzerini örtmeye çalışsalar da, kamuoyunun her şeyi bildiğini söyledi. Karaçay, "Bundan sonraki tüm özelleştirmelerin de AKTAŞ'tan iyi olacağına inanmıyoruz. O anlamda özelleştirme politikaları sadece bizim ülkemizde değil, bütün dünyada iflas ediyor. Kamu hizmetlerinin, kaynaklarının hortumlanma yöntemi olan özelleştirmeye karşı biz de bulunduğumuz alanda her türlü fiili, meşru, demokratik tepkilerimizi ifade edeceğiz. Özelleştirmelerin önüne geçeceğimize inanıyoruz. Tavrımızı çok net, gerekirse üretimden gelen gücümüzü de kullanarak ortaya koyacağız. Sömürge hukukuna geçit vermeyeceğiz" dedi.
Yüzlerce tüketici şikâyetçi
Tüketicileri Koruma Derneği Beykoz Şube Başkanı Aysel Can, aydınlanma hakkının tüm tüketicilerin temel hakkı olduğunu, AKTAŞ'tan kaynaklanan; özellikle voltaj ayarsızlığı yüzünden yüzlerce kişinin derneklerine şikâyette bulunduğunu söyledi. Bu şikâyetlerin avukatların da yardımıyla, tüm hakem heyetlerine bildirileceğini belirtti. Nükleer yerine ulusal kaynaklar
Basın toplantısında nükleer santral konusuna da değinen ÖKP temsilcileri, uygulanan enerji politikalarıyla ülkenin dışa bağımlı kılındığını, pahalı ve kirli bir enerji üretim türü olan nükleer santrallere de izin verilmeyeceğini belirttiler. Devletin, son dönem uyguladığı elektrik kesintisini çok iyi kullandığını, böylelikle nükleer santralleri tekrar gündeme getirdiğini ifade eden konuşmacılar; enerji üretimi için ulusal kaynaklara yönelinmesi gerektiğine dikkat çekti.
www.evrensel.net