Kaset yasağı ilden ile

Ülkenin birçok bölgesinde satışı ve dinlenmesi serbest olan 23 kaset Bingöl Valiliği'nin aldığı bir karar gerekçe gösterilerek çeşitli illerde yasaklandı.

Kaset yasağı ilden ile
Ülkenin birçok bölgesinde satışı ve dinlenmesi serbest olan 23 kaset Bingöl Valiliği'nin aldığı bir karar gerekçe gösterilerek çeşitli illerde yasaklandı. Bingöl Valiliği tarafından, 3257 sayılı Sinema Video ve Müzik Eserleri Kanunu'nun 9. Maddesi gerekçe gösterilerek, 23 kasedin, 13 Ekim 1999 tarihinde il içinde bulundurulması, çoğaltılması, dağıtılması ve yayınlanması yasaklandı. Elazığ İl Kültür Müdürlüğü de bu kararı gerekçe göstererek, söz konusu kasetlerin dağıtımını ve yayınlanmasını yasakladı.
Bingöl Valiliği Hukuk İşleri Müdürü Erdal Çakır tarafından 15 Ekim tarihinde diğer valiliklere gönderilen yazıda, söz konusu kasetlerin kendi illerinde yasaklandığı; benzer uygulamanın diğer illerde de gerçekleştirilebileceği ifade ediliyor.
Çakır'ın kaleme aldığı yazıda şöyle deniliyor: "Ekli listede isimleri, üretici firmaları belirtilen ses kasetlerinin 3257 Sayısı Sinema Video ve Müzik Eserleri Kanunu'nun 9. Maddesi gereğince ilimiz sınırları içerisinde bulundurulması, çoğaltılması, dağıtılması ve yayınlanması, valiliğimizin 13.10 1999 tarih ve 679 sayılı olurları ile yasaklanmıştır. Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim."
Valilik tarafından belediye başkanlığına, ilçe kaymakamlıklarına, il emniyet müdürlüğüne, il jandarma merkez komutanlığına, işletmecilere, Kültür Bakanlığı'na, cumhuriyet savcılığına ve 79 ilin il kültür müdürlüklerine gönderilen yazı, ilk etkilerinden birisini Elazığ'da gösterdi. Elazığ İl Kültür Müdürü Cemal Eşki, 15 Kasım 1999 tarihinde 'Yasaklanan Ses Kasetleri' konu başlığıyla bir dağıtımcıya gönderdiği yazıda, söz konusu kasetlerin Bingöl Valiliği'nce yasaklanmış olduğunu belirterek, bu durumun bütün işletmecilere iletilmesini istedi.
www.evrensel.net