Üretici kurultayına doğru

Hükümetin IMF ile imzaladığı stand-by anlaşması sonrası, "tarım reformu" adı altında gündeme getirilen politikalara karşı birçok bölgede köylü kurultaylarını gündeme geldi.

Üretici kurultayına doğru
Yusuf Karadaş
Hükümetin IMF ile imzaladığı stand-by anlaşması sonrası, "tarım reformu" adı altında gündeme getirilen politikalara karşı birçok bölgede köylü kurultaylarını gündeme geldi. Üreticiler arasında çözümler üretmek, mücadele yöntemleri geliştirmek için yapılan kurultay çalışmaları, şimdi Malatyalı üreticiler arasında tartışılıyor.
Malatya'da böylesi bir girişim içerisinde olan ve görüştüğümüz farklı alanlardaki üretici temsilcileri, üreticilerin iyice yok olmadan birlikte hareket etmesi gerektiğini vurguluyorlar.
Ali Seydi Köroğlu (Kayısı üreticisi): "En önemli sorunumuz, pazar bulamamamız. Kaysı-Birlik, esas olarak ürünü en iyi şekilde değerlendirmek için oluşturulmuş bir birlik olmasına rağmen, hep bazı siyasi çevrelerin arpalığı olarak var olageldi. Belirlenen kayısı fiyatlarının düşüklüğü bir tarafa, birlik, üreticinin bütün ürününü almayarak bir nevi kota uygulamakta. Bu da üreticiyi tüccara mahkûm etmekte, ürününü yok pahasına satmak zorunda bırakmakta. Bugünlerde bahçe bakım zamanı geldi. Birçok üretici, ürününün elinde olması dolayısıyla, bahçe bakımını ve ilaçlamayı yapamamakta. Biz kayısı üreticileri olarak üretici için çalışan bir "birlik" için seçimlerde kendi içimizden üreticileri yönetime getirdik, ama Sanayi Bakanlığı'nın atamış olduğu genel müdür istediği kişiler seçilmediği için yeni yönetimi göreve başlatmıyor ve seçimleri feshettiğini söylüyor. Ama 6 kooperatifin yeni yöneticilerinden bir komite oluşturduk ve mücadelemizi sürdürüyoruz. Ama genel saldırılara karşı bir an önce bölge ve ardından genel üretici kurultaylarının örgütlenmesi gerektiğine inanıyorum."
Molla Ali Barsan (Pancar üreticisi): "Tütüne uygulanan kota nedeniyle artık tütün ekilmiyor. Şimdi yok olma sırası, uygulanan kota nedeniyle pancar üreticisine geldi. Kotayı dolduramayanlara ayrıca ceza veriliyor. Geçen yıl yağmur nedeniyle verim düşük oldu ve önümüzdeki yıl kota sınırı düşecek. Gübrede sübvansiyonlar kaldırıldı. Avanslar zamanında ödenmedi. Avansların kaldırılacağı söyleniyor. Bütün bunlar üreticileri yok etmeye dönük uygulamalar. Gelişmelerden sadece üreticiler etkilenmeyecek. Pancar üretimi azalınca şeker fabrikalarının üretimi azalacak ve mevsimlik işçiler işsiz kalacak. Artık ortak hakeret etmenin zamanı gelmiştir."
Hasan Şahin (Hayvancılıkla uğraşıyor): "Bölge genelinde olduğu gibi Malatya'da da, yayla yasakları başta olmak üzere uygulanan politikalar hayvancılığı bitirme noktasına getirdi. Devletin hayvancılıkla uğraşanlara verdiği kredinin faizleri her geçen gün artarken, miktarı en alt sınıra çekiliyor. İthalatın serbest bırakılması sonucu, et İngiltere'den, süt-yoğurt-peynir Hollanda'dan, tavuk İsviçre'den, canlı hayvan kaçak olarak İran'dan geliyor. Artık hayvancılıkla uğraşanların da kendi birliklerini kurmaları, birleşmeleri gerekiyor. Bunun için üretici kurultayları düzenlemesini öneriyorum."
www.evrensel.net