Fotoğraf: AA

Hukukçular idam cezasını tartıştı

İÜ Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı tarafından önceki gün düzenlenen konferansta 'idam cezası' tartışıldı.

Hukukçular idam cezasını tartıştı
İÜ Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı tarafından önceki gün düzenlenen konferansta 'idam cezası' tartışıldı.
'Uluslararası Sözleşmeler Bağlamında Ölüm Cezası ve Türkiye' başlıklı konferansa, konuşmacı olarak Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Kayıhan İçel, Prof. Dr. Füsun Sokullu Akıncı ve Yrd. Doç. Dr. Fatih S. Mahmutoğlu ile öğretim üyeleri katıldı. Konferansta konuşan Prof. Dr. Kayıhan İçel, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ne 1985 yılında eklenen 6 No'lu Protokol ile ölüm cezasının yasaklandığını, ancak bu protokolün hâlâ Türkiye tarafından imzalanmadığını hatırlattı. İçel, özellikle Avrupa'da idam cezasının kaldırılması eğiliminin güçlendiğini; buna karşılık ABD ve Japonya'da idam kararlarının verildiğini ve infaz edildiğini vurguladı. İçel, "Özellikle ABD'de sadece 1999 yılında 89 kişinin idam cezası infaz edilmiştir" diye konuştu. Prof. Dr. Füsun Sokullu Akıncı, ölüm cezasının, suçluyu topluma kazandırma, suç işlemekten caydırma işlevlerinin bulunmadığını söyledi.
Yrd. Doç. Dr. Fatih S. Mahmutoğlu da, Avrupa çerçevesinde, suçluların iadesi konusunda idam cezasının engelleyici rolü bulunduğunu kaydetti.
www.evrensel.net