'Globalizm insan haklarına saldırıyor'

İnsan hakları konferansında konuşan İHD Başkanı Öndül, insan hakları alanında izlenen politikaların ikiyüzlülüğüne dikkat çekerek, "insan haklarından en çok bahsedenler, insan haklarını en çok ihlal edenlerdir" dedi.

'Globalizm insan haklarına saldırıyor'
İnsan Hakları Derneği (İHD) ve Türkiye İnsan Hakları Vakfı (THİV)'nın ortaklaşa düzenlediği, "Yeni Bin Yıla Bakarken Türkiye İnsan Hakları Hareketi" başlıklı konferans dün başladı. Belli konu başlıkları altında oluşturulan gruplar ile çalışmaların iki günlük konferansın dünkü bölümünde İHD Genel Başkanı Hüsnü Öndül ve THİV Başkanı Yavuz Önen, yaptıkları konuşmalarda, Türkiye'deki insan hakları mücadelesini ele aldılar.
THİV Başkanı Yavuz Önen, globalizmin saldırılarının daha da yoğunlaştığı bu dönemde insan hakları mücadelesine önem verilmesi gerektiğini belirtti. Globalizmin en önemli saldırılarından birinin dünyada yaşanan açlık sorunu olduğuna dikkat çeken Önen, bu sorunun klasik insan hakları ihlallerinden ayrı tutulamayacağını, uluslararası insan hakları topluluklarıyla bu sorunu gündemde tuttuklarını ifade etti.
Avrupa Birliği'nde Türkiye'nin politik ve ekonomik analizinin yapıldığını belirten Önen, ekonomik boyutta iyi not alan Türkiye'nin politik anlamda insan hakları ihlalleri ile anıldığını dile getirdi. Türkiye ekonomisinin, ülkenin dünya ile olan ilişkilerine de yansıdığını söyleyen Önen, ekonomik ilişkilerde önemli olan silah alışverişinin aynı zamanda insan hakları savunucularını susturmak için kullanıldığını ifade etti.
Önen, global dünyanın getirilerinden birinin de ülkeleri silahlanmaya itmesi olduğunu belirterek, Türkiye'nin sadece tank ve helikopter alışının 15 milyar dolar olduğuna dikkat çekti. Sosyal dayanışmaya önem verilmesi gerektiğini söyleyen Önen, insan hakları savunucularının işçi ve emekçilerin sorunlarına ne kadar sahip çıktığı konusunun da gündeme getirilmesi gerektiğini belirtti.
Kurnaz politikalar
İHD Genel Başkanı Hüsnü Öndül de 57'nci hükümetin iktidara geldiğinde insanların tedirgin ettiğini ancak çok kısa sürede yapılan icraatlara toplumun çeşitli kesimlerinin tepki göstermeye başladığını belirtti. Geçtiğimiz süreçte de bunun örneklerinin yaşandığını belirten Öndül, Anayasa Başkanının bir konuşmasını tamamen düşünce özgürlüğüne ayırdığını ve 1982 Anayasa'sını eleştirdiğini hatırlattı.
Demokratik kamuoyunun AGİT, OHAL gibi konularda sesini yükselttiğini belirten Öndül, "Dolayısıyla milliyetçi partilerin iktidar olması bizi etkilemiyor" diye konuştu. Mayıs ayında "Düşünce Özgürlüğü", haziran ayında ise "Ölüm Cezasına Hayır" kampanyaları yürüttüklerini hatırlatan Öndül, ülke genelinde bulunan 42 İHD şubesinde yenilemeler yapıldığını ayrıca örgüt içi eğitim çalışmalarının başlatıldığını söyledi. Türkiye'de insan hak ihlallerinde bulunanların en fazla insan haklarından bahsedenler olduğunu belirten Öndül, insan hakları konusunda kurnazca politikaların yürütüldüğünü belirtti.
Hüsnü Öndül ve Yavuz Önen'in konuşmalarının ardından 1998 yılında yapılan İnsan Hakları Konferansı Sonuç Bildirgesi özeti sunuldu. Grupların raporlarını hazırlaması, okunması ve tartışılmasıyla devam edecek olan konferans bugün sona erecek.
www.evrensel.net