Türkiye'yi riske sokuyorlar

Kimya Mühendisleri Odası İkinci Başkanı Hasan Küçük, nükleer santrallerin Türkiye'yi siyasi ve ekonomik açıdan sıkıntıya sokan, riskli projeler olduğuna dikkat çekti.

Türkiye'yi riske sokuyorlar
Kimya Mühendisleri Odası İkinci Başkanı Hasan Küçük, nükleer santrallerin Türkiye'yi siyasi ve ekonomik açıdan sıkıntıya sokan, riski yüksek projeler olduğuna dikkat çekti. Küçük, bahsedilen ekonomik faydanın Türkiye ekonomisine değil, işi alacak olan uluslararası firmalara, özellikle ABD şirketlerine yarar getireceğini vurguladı.
Hasan Küçük, yaptığı yazılı açıklamada, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB)'nın yerli kaynakları ihmal ederek, çözümü bölgenin doğalgaz ithalinin artırılması olarak göstermekte çabasında olduğunu belirtti. Nükleer santralin çözüm gibi gösterilmeye çalışıldığını dile getiren Küçük, projenin ülke açısından yüksek mali ve teknik riskler taşıyan bir proje olduğunu ifade etti.
ETKB tarafından nükleer santralin bir çözüm gibi sunulmaya çalışıldığını belirten Küçük, nükleer santralin insan yaşamı ve çevre güvenliği açısından tüm dünyada bilinen ve hiçbir şekilde yok edilemeyen riskleri olduğunu bildirdi. Küçük, projenin Türkiye açısından altından kalkılamayacak bir sorun olacağını ifade ederek sağlıklı bir yer seçiminin, teknik denetiminin, mali yönetiminin ve güvenlik altyapısının oluşturulmadan düzenlenen bir proje olduğunu bildirdi. Elektrik sektöründe doğalgaz ithalat planlaması yapılmadan gelişi güzel izinlerin sonucunda bugünkü sorunların yaşandığını belirten Küçük, şu görüşleri dile getirdi:
"ETKB'nin gerçekçi uygulanabilir, sektördeki dışa bağımlılığı kontrol edilebilir seviyelere çeken, riski düşük uygulamalar ve projeler yerine, siyasi, ekonomik, teknik riskleri yüksek olan projelere yönelme, bunları çözüm gibi sunma konusundaki ısrarı şaşırtıcıdır. Enerji sektöründeki tüm özelleştirme uygulamalarına mali kaynak yetersizliği gerekçe olarak getirilirken, nükleer santral gibi pahalı bir projeye nasıl kaynak yaratılacağının hesabı verilmelidir."
www.evrensel.net