Durmuş sınıfta kaldı

MHP'li Sağlık Bakanı'nın göreve gelmesinin üzerinden altı ay geçmesine karşın sorunların çözümü yönünde halen bir gelişme olmadığını açıklayan İstanbul Tabip Odası, Osman Durmuş için hazırladığı karnede "Başarısız" notu verdi.

Durmuş sınıfta kaldı
Sağlık Bakanlığı'nın ilk altı ayı için bir karne düzenleyen İstanbul Tabip Odası (İTO) Yönetim Kurulu, Sağlık Bakanı Osman Durmuş'a "Başarısız" notu verdi. İTO'da yapılan basın açıklamasına İTO Başkanı Prof. Orhan Arıoğlu, Basın Sözcüsü Dr. Rıfat Yücel, İTO Yönetim Kurulu üyesi Dr. Atilla Ongan ve İTO Temsilciler Kurulu Divan başkanı Dr. Turgut Adatepe katıldı. Sağlık Bakanı Osman Durmuş'un Sağlık Bakanlığı'na getirilmesinin ardından 6 ay geçtiği belirtilen açıklamada, bu dönem içerisinde Durmuş'un hazırladığı projeler, görüşler ve vardiyalı sağlık hizmeti gibi uygulamaların yoğun tartışmalara neden olduğu ifade edildi.
Hükümetin kurulmasından sonra sorunların çözülmek bir yana daha da derinleştiği kaydedilen açıklamada, gerçekçi, ulusal bağımsızlığı savunan, ülke onurunu zedelemeyen ve toplumun yararına politikalar üretilmediği belirtildi. Açıklamada, IMF ile yapılan anlaşma sonucu hazırlanan planın adım adım uygulanmaya başlandığı bildirilerek, "Yüzbinlerce çalışanın alanlara çıkarak açık açık karşı çıktığı tahkim, memurlara yüzde 15'lik zam, çiftçilerin açlığa mahkûm edilmeleri ve sözde yeni reformlar kabul edildi" dendi.
Bakan'ın seyir defteri
Türkiye'de gayri safi milli hasıladan kişi başına düşen payın cumhuriyetin kurulduğu günden beri 100 kat arttığı bir dönemde sağlık hizmetlerine ayrılan kaynağın IMF'nin isteği üzerine cumhuriyet döneminin en düşük oranına kaydığı belirtilen açıklamada, sözde ulusçu ve halkçı olduğunu iddia edenlerin uygulamada teslimiyetçi ve halkı kendi kaderine bırakan bir çizgi izlediği dile getirildi. Sağlık Bakanlığı'nın hekimler için karamsarlık kaynağı olduğu vurgulanan açıklamada, deprem felaketi sırasında ve sonrasında bakanlığın acz içinde kaldığı ve yanlışlarını inatla sürdürdüğü anlatıldı. Durmuş'un "Ben yaptım oldu!" mantığı ile çalışan bir bakan olduğu belirtilen açıklamada, bakanlığın göz boyadığı, üretken olmadığı ve hekimlerin maaşlarının erimesine seyirci kalan bir bakan olduğuna dikkat çekildi. Açıklamada bakanlığın yasa ve yönetmelik tanımadan 70 kişiyi sınavsız olarak kendi tercihi ile şef atadığı ve bu şekilde kadrolaşarak politik güç elde etmeye çalıştığı belirtildi.
Politikaları halkçı değil
Sağlık Bakanlığı'nın ve hükümetin yürüttüğü politikaların halkçı olmadığı ve sosyal devlet anlayışına sığmadığı kaydedilen açıklamada, İTO olarak hekimlere ve yurttaşlara bu anlayışı değiştirmek üzere güç birliği yapma çağrısında bulunuldu. Açıklamada, Durmuş'un sağlık sorunlarının düzelmesi için 100 gün istediği ancak 180 gün geçmesine karşın hiçbir düzelme olmadığı belirtildi.
IMF'nin isteği üzerine bütçe
2000 yılı bütçesinde IMF isteği üzerine sağlığa yüzde 2.5'lik bir pay ayrıldığına dikkat çekilen açıklamada, bu rakamın Afrika ülkelerinden bile düşük olduğu ve bu durumun Türkiye için büyük bir ayıp anlamına geldiği ifade edildi. Türkiye ile aynı zenginlik düzeyindeki ülkelerin sağlık hizmetlerinin daha yüksek olmasından dolayı İTO olarak utanç duyulduğu dile getirilen açıklamada, Sağlık Bakanlığı'na ulusal sağlık politikası için yabancı reçetelere değil, kendi değerlerimize ve uzmanlarımızın önerilerine sahip çıkması çağrısında bulunuldu.
Hekimlerin artık yakınmalar değil ekonomik sorunların çözümünü istediği belirtilen açıklamada, daha önce Maliye Bakanlığı'na önerilen, ancak IMF'ye takılan hekim ve sağlık personeli ücret artışı önerisinin Durmuş tarafından savunulması ve Durmuş'un bu konuda Maliye Bakanlığı'nı zorlaması istendi.
www.evrensel.net