Linyit ve hidroelektrik

   potansiyel kullanılmalı

Linyit ve hidroelektrik
     potansiyel kullanılmalı
TMMOB Maden Mühendisleri Odası İstanbul Şube Başkanı Ergin Arıoğlu, Türkiye'nin 8.4 milyar ton linyit rezervi ve büyük hidroelektrik potansiyeli dikkate alındığında, doğalgaza bağımlılığın akıl dışı olduğunu savundu.
Arıoğlu, kesintilerin, Türkiye'nin yanlış enerji politikası izlediğinin en somut göstergesi olduğunu öne sürdü. Arıoğlu, sadece çevre dostu özelliği ile tek boyutlu ve radikal bir biçimde kamuoyu gündeminde tutulan doğalgaz projesinin, tüm boyutları ile ve ulusal ekonominin yararı doğrultusunda tartışmaya açılması gerektiğini söyledi.
Doğalgazda arz-talep dengesinin kullanım boyunca ekonomik ve emniyetli şekilde gerçekleştirilebilecek bir depolama hacmi (rezervuar) olmadığını ifade eden Arıoğlu, arz emniyetinin de tam sağlanmadığını kaydetti. Türkiye'de doğalgazın ağırlıklı kullanım alanının elektrik üretimi olduğunu da vurgulayan Arıoğlu, şunları kaydetti:
"Dünya genelinde doğalgazın elektrik enerjisi üretiminde kullanım oranı yüzde 20-30 iken, Türkiye'de bu oran yüzde 60-70'lere tırmanıyor. Türkiye'nin doğalgaza bu ölçüde bağımlı hale gelmesi, ulusal enerji politikamızı gelecekte çok sıkıntıya sokacaktır. Son on yılda Türkiye'nin doğalgaza bağımlılığının giderek arttığını görüyoruz. Ülkemizin 8.4 milyar ton linyit rezervi ve büyük hidroelektrik potansiyeli dikkate alındığında doğalgaza bağımlılık akıl dışıdır."
Türkiye'nin, 8.4 milyar ton linyit rezervinin yılda 50-55 milyon tonunu kullanırken, 2.5 milyar ton linyit rezervi olan Yunanistan'ın yılda 60 milyon ton üretim yaptığını kaydeden Arıoğlu, elektrik enerjisi üretiminin yaklaşık yüzde 30'unun kömüre dayalı termik santrallerden karşılandığını, Türkiye'nin elinde bunu artırmak için yeterli imkânın bulunduğunu da ifade etti.
Arıoğlu, Türkiye'nin brüt su kaynakları potansiyelinin 433 Twh/yıl (Teravat saat; milyar kilowat saat) olduğunu, bu potansiyelin 216 Twh/yıl'ının teknik olarak üretilebilir, 125 Twh/yıl'ının da ekonomik olarak üretilebilir olduğuna işaret ederek, 125 Twh/yıl olan ekonomik su kaynakları potansiyelinin, sadece yüzde 31.7'sinin değerlendirilebildiğine dikkati çekti.
Yerli enerji kaynaklarının kullanımının uzun vadede ithal kaynak kullanımından daha ekonomik olduğunu belirten Arıoğlu, ayrıca enerji hatları iletiminde yaklaşık yüzde 20 oranında bir kayıp oluştuğunu, Avrupa ülkelerinde ise bunun yüzde 8'ler düzeyinde kaldığını söyledi.
www.evrensel.net