Mutlaka hesap sorulmalı

Türk-İş'in şimdiye kadar yaptıklarının hesabı mutlaka sorulmalı. Tahkimin, mezarda emekliliğin, Ekonomik Sosyal Konsey ve Beşli Çete'yle bağının hesabı sorulmalı.

Mutlaka hesap sorulmalı
Levent Balkış - Petrol-İş Bandırma Şube Başkanı
Türk-İş 18. Olağan Genel Kurulu başladı. Türk-İş delegelerine büyük sorumluluklar düşüyor. Yaşanılan dört seneyi, Türk-İş'in yapısını ve bugünkü konumunu iyi değerlendirmek zorundayız. Aksi halde '40 katır mı 40 satır mı', 'iyinin kötüsü-kötünün iyisi' tartışmaları gündeme gelecektir. İşçi sınıfının böyle bir tercihi olamaz. İsimler konusunda yapılan tartışmalar gerçek hedeflerin önünde bir engeldir. Adayların konumları belli. Bayram Meral, Zeki Polat, Mustafa Başoğlu. Sınıf açısından hepsi sabıkalıdır.
Türk-İş'in şimdiye kadar yaptıklarının hesabı mutlaka sorulmalı. Tahkim ve mezarda emeklilik yasasının, Ekonomik Sosyal Konsey ve Beşli Çete'yle bağının hesabı sorulmalı. Emek Platformu'nun içinin boşaltılmasının, işçi sınıfının yükselen dinamiğine karşı itfaiyecilik yapmasının hesabı sorulmalı. Dürüst, demokrat, işçi sınıfına inanan sendikalar ve delegeler bu olayda görev almadır. Şunu bilmemiz gerekir ki; işçi sınıfı artık böyle yöneticiler tarafından yönetilmek istemiyor. Önümüzde sınıfa yönelik çok ciddi saldırılar var. Genel kurulunun hemen arkasından bu saldırılar peş peşe gelecek. Özelleştirmeler, esnek üretim, sosyal hak gaspları, işçi kıyımları, düşük ücretler, sefalet ve yoksulluk bizi bekliyor. Hükümet IMF'den aldığı direktifleri bir bir yerine getiriyor.
Genel greve gitmeyi, 'kellem gider' kaygısıyla gerçekleştirmeyen bir yönetim, işçi sınıfını temsil edemez. En önemlisi genel kurul tamamlanıp, buradan çıktığımızda işyerlerine ve sendikalarımıza döndüğümüzde işçi arkadaşlarımızın yüzüne bakacak yüzümüz olmasını istiyorsak, Türk-İş'teki bu gidişe son vermenin yollarını aramız gerekiyor. Buna uygun bir tutum geliştirmemiz gerekiyor. Genel kuruldan ne sonuç çıkarsa çıksın, biz yüzümüzü geleceğe dönmeliyiz. Burada atacağımız küçük-büyük her olumlu adım yarın yüzbinlerle buluşacak.
www.evrensel.net