Sınav rezaletinde yeni perde

'Üniversiteye öğrenci alınması' gibi ülkenin ve gençliğin yarınını doğrudan etkileyecek bir konuda yaşanan keşmekeş devam ediyor. Şimdi de hükümet sınav sistemini değiştirmek istemeyen YÖK'e müdahale ediyor. Müdahalenin gerekçesi en başından düşünülmeden yapılmış değişikliklerin doğurduğu sorunları ortadan kaldırmak.

Sınav rezaletinde yeni perde
Hükümet, ÖSS sisteminde değişiklik yapılmasına karşı çıkan YÖK'ü devre dışı bırakarak sistemi değiştirme kararı aldı. YÖK'ün geçen yıl uygulamaya soktuğu ve büyük tepki alan sınav sistemine el atacak hükümetin niyetleri de pek parlak görünmüyor. Hükümetin 2000 Yılı Programı'nda, yeni ÖSS sisteminin, öğrencilerin ilgileri doğrultusunda yerleştirilmelerinde "sorunlar" yarattığı ve mesleki-teknik liselerden kaçışlara yol açtığı belirtilerek, sistemin gözden geçirileceği, meslek lisesi mezunları aleyhine düzenlemelerin değiştirileceği söylendi. Programda, liselerin paralı hale getirilmesi, özel okullara da arsa tahsisi yapılması, vergi muafiyeti tanınması, "düşük faizli yatırım ve teşvik kredisi" verilmesi öngörüldü.
Hükümetin 2000 Yılı Programı'nda, yeni ÖSS sistemine sert eleştiriler yöneltildi. 7'nci 5 Yıllık Kalkınma Planı'nda çıraklık, mesleki ve teknik eğitimin, ortaöğretim içindeki payının yükseltilmesinin hedeflenmesine karşın, üniversite giriş sisteminde yapılan değişiklikle bu okullara olan öğrenci talebinde "düşme eğilimi" gözlendiği belirtildi. Ayrıca yeni sistemin, öğrencilerin ilgi ve kabiliyetlerine uygun yükseköğretim programlarına yerleştirilmelerinde "sorunlar ortaya çıkardığı" kaydedilirken, "Özellikle mesleki ve teknik lise mezunları, kendi alanlarıyla ilgili bölüm veya branşa uygun lisans programlarına yerleştirilmelerinde normal program uygulayan lise mezunlarına göre dezavantajlı konuma düşmüşlerdir" denildi.
ÖSS sisteminin gözden geçirileceği bildirilirken, yükseköğretim programlarına yerleştirmede öğrencilerin ilgi ve kabiliyetlerinin göz önünde bulundurulacağı, alanında lisans programlarını tercih edenlere avantaj sağlanacağı, alan dışı tercihte bulunanların ise fırsat eşitliğini bozacak bir uygulamaya maruz bırakılmayacağı belirtildi. Programda, "Yükseköğretime öğrenci seçme ve yerleştirme sınavı gözden geçirilecek, mesleki-teknik lise mezunları aleyhine olan düzenlemeleri ortadan kaldıracak değişiklikler yapılacaktır" görüşü yer aldı.
YÖK değişecek ama...
Programda, YÖK Yasası'nın değiştirileceği de söylendi. YÖK Yasası'nda "yükseköğretimin merkeziyetçi ve bürokratik yapıdan kurtarılması, üniversite ve fakülte yönetim kurullarının yetkilerinin artırılması, kaynak yaratma ve harcama konusunda hareket serbestliğinin getirilmesi, üniversite sanayi ilişkilerinin geliştirilmesi"ne yönelik değişiklikler yapılacağı belirtildi.
Paralı lise
Hükümetin niyetleri içinde belki de en saldırganı ise liselerin paralı hale getirilmeye çalışılması. Ayrıca özel okullara da ucuz kredi verilmesi hedefleniyor. Programa "8 yıllık eğitim dışındaki daha üst eğitim kademelerindeki öğrencilerin ödeme gücü seviyelerine göre eğitim harcamalarına katılımını sağlamak için yasal düzenlemeler yapılacaktır" hükmü konulurken, liselerde halen bir yönerge ile alınan katkı payı, yasal zemine oturtulacak. Programda, uzun süredir gündemde olan özel okulların teşviki de yer aldı. Programa göre, Özel Öğretim Kanunu'nda, özel okullara "arsa tahsisi, vergi muafiyeti, vergi iadesi, cari harcamaların bir kısmına devletin katkısı, düşük faizli yatırım ve işletme kredisi" gibi teşvikler verilmesini öngören değişiklikler yapılacak.
MEB ve YÖK habersiz
Hükümet'in 2000 Yılı Programı'nda, ÖSS sisteminin değişmesinden, paralı eğitime ve özel okullara ucuz kredi verilmesine kadar birçok alanda düzenlemeler yapılması öngörülürken, bu düzenlemelerden Milli Eğitim Bakanlığı ile YÖK'ün haberinin olmadığı öğrenildi.
www.evrensel.net