'İnsanca yaşam ve

   can güvenliği istiyoruz'

'İnsanca yaşam ve can güvenliği istiyoruz'
SES İstanbul Şubeleri ücret zamlarını ve depremde hasar görme tehlikesi olan hastanelerde can güvenliği sağlanmasına yönelik önlemlerin alınmamasını protesto etmek amacıyla yürüyüş düzenledi.
Sultanahmet'te Mehmet Akif Ersoy Parkı'nda toplanarak, "Sağlıklı toplum, insanca yaşam için yürüyoruz" pankartı açan sağlık emekçileri, alkışlarla ve sloganlarla yürüdüler. "Sadaka değil toplusözleşme" "Yüzdelik zamlara hayır", "IMF'ye değil, emekçiye bütçe", "Toplusözleşme hakkımız, grev silahımız", "Herkese eşit, ücretsiz sağlık", "Enkaz altında kalmak istemiyoruz" sloganlarıyla İl Sağlık Müdürlüğü önüne toplanan sağlık emekçileri, burada basın açıklaması yaptılar.
SES Aksaray Şube Başkanı Songül Beydilli tarafından yapılan açıklamada, yüzde 25'lik maaş artışına ve ek vergi uygulamasına tepki gösterildi. Konuşmasında sağlık emekçilerinin özlük haklarına ilişkin taleplerine de değinen Beydilli, şunları söyledi: "İstanbul'u etkileyecek büyük bir deprem beklentisi varken; başta İstanbul Üniversitesi hastaneleri olmak hasarlar gizlenmekte ve depremde en önemli işlevi görecek hastanelerin güvenceli hale getirilmesi taleplerimiz soruşturma tehditleriyle bastırılmaya çalışılmaktır. Çalışanların ve hastaların can güvenliliği önemsenmeyerek, gerekli önlemler alınmamaktadır."
İzmir'de eylem yapan SES İzmir Şubesi üyeleri, Konak'ta bulunan SES İzmir Şubesi önünden İl Sağlık Müdürlüğü'ne yürüdüler. Sağlık emekçileri, güzergâhta bulunan İbrahim Şimşek Dersanesi önüne geldiklerinde "Parasız eğitim, parasız sağlık" sloganını attılar. Dersane öğrencilerinin de alkışlarla destek verdiği yürüyüş sonunda İl Sağlık Müdürlüğü önünde bir basın açıklaması yapıldı. 4 Aralık Ankara Mitingi'ne yapılan çağrı ve işbırakma uyarısıyla sona eren eyleme Emekli-Sen, Tüm Bel-Sen, Tüm Sosyal-Sen, Haber-Sen, Kültür-Sen ve ÖDP de destek verdi.
www.evrensel.net