EBK özelleştirme kapsamından

   çıkarılsın

EBK özelleştirme kapsamından çıkarılsın
Et ve Balık Kurumu (EBK)'nun, daha önce özelleştirilen 11 kombinasının yanı sıra Eskişehir, Kayseri, Gaziantep, Burdur ve Sivas kombinaları ile Fatsa Balık Mamülleri İşletmesi'nin de özelleştirme kapsamına alınmasına karşı, sendikalar, meslek odaları ve birlikleri ortak mücadele kararı aldı. Hak-İş Genel Başkanı Salim Uslu, EBK'nın özelleştirme kapsamında çıkarılmasını istedi.
Salim Uslu'nun dün düzenlediği basın toplantısına, ziraat odaları temsilcileri, hayvancılığın yapıldığı il ve ilçe belediye başkanları, sendika yöneticileri ile siyasi parti temsilcileri de katıldı. Uslu, EBK'nın özelleştirme kapsamından çıkarılması için ortak bir çalışmanın başlatıldığını duyurarak, EBK'nın bugüne kadar özelleştirilen 11 kombinasının üretim dışına çıktığını, yeni istihdamın yaratılmadığını söyledi. EBK'nın üretim ortamının artırılması, daha ucuza kaliteli etin sağlanması iddiasıyla özelleştirildiğine dikkat çeken Uslu, etin ucuzlamadığını, üreticinin pazarsız bırakıldığını ve üretimin yapılmadığını vurguladı.
Satılan EBK kombinalarının arsa ve rant amacıyla kullanıldığını, 3 yıl süreyle üretimde kalma şartının uygulanmadığını ve satış şartları yerine getirilmediği için bu kombinaların devlet tarafından geri alınmasını isteyen Uslu, yeniden özelleştirilmenin gündeme gelmesinin IMF'ye verilen bir sözden ibaret olduğunu vurguladı.
İthalatçılar çıkar sağlayacak
Bir dönem devlet adına hayvancılığı yönlendiren, üreticiyi koruyacak önlemler alan EBK'nın bu işlevinin giderek azaldığını, hayvancılık toprağa bağlı bir geçim biçim olduğu için söz konusu yörelerde yaşayanların göçle karşı karşıya kaldıklarını ifade eden Uslu, devletin tarım ve hayvancılıktan elini çekmemesini istedi. Bu 6 işletmenin özelleştirilmesinin EBK'nın tümüyle tasfiyesini izleyeceğini ve bundan ülkenin zarar göreceğini söyleyen Uslu, "Buralar hangi amaçla kimlere satılacak ve ekonomiye nasıl katkı sağlayacak?" diye sordu. Uslu, bu özelleştirme ile et ithalatçılarının çıkar sağlayacağını ifade etti.
Hayvancılık yok olacak
Ziraat Odası Başkanı Prof. Dr. Gürol Ergin ise özelleştirme ile çiftçinin, hayvancılığın yok olacağını vurguladı. Türk Veteriner Hekimleri Birliği Başkanı Nesrin Alparslan da EBK'nın Ankara'da özelleştirilen kombinalarının yerinde MİGROS isimli süpermarketin yükseldiğine dikkat çekerek, EBK'nın özelleştirilmesi ile kaçak et kesiminin yüzde 100'lere ulaşacağını vurguladı. Ziraat Odaları Birliği Genel Sekreteri Muzaffer Türkoğlu ise EBK'nın özelleştirilmesinin Türkiye'nin yararına olmayacağını söyledi. Öz Gıda-İş Genel Sekreteri Agah Kafkas da ulusal hayvancılık politikasının oluşturulmasını ve özelleştirmenin durdurulmasını isteyerek, bu talepleri tüm siyasi partilere ileteceklerini kaydetti.
www.evrensel.net