İnter Yayınları'ndan Marksist klasikler

İnter Yayınları Karl Marx ve Friedrich Engels'in yazdığı temel kitapları yeni çevirileriyle okurlarına sundu.

İnter Yayınları'ndan Marksist klasikler
İnter Yayınları Karl Marx ve Friedrich Engels'in yazdığı temel kitapları yeni çevirileriyle okurlarına sundu.
Bunlardan ilki Marx tarafından kaleme alınan "Ücretli Emek ve Sermaye -Ücret, Fiyat ve Kâr" isimli kitap. Kitap, İsmail Yarkın ve M.A. İnci'nin çevirisiyle geçtiğimiz ay yayımladı. Friedrich Engels'in giriş bölümünü yazdığı kitapta; Karl Marx'ın 5 Nisan 1849'dan itibaren 'Neue Rheiniche Zeitung'da yayılanan bir dizi makalesininden oluşuyor. Ücret, fiyat ve kâr üzerine Marx'ın çözümlemelerinin yer aldığı bu yazıların temelini ise 1847'de Brüksel'deki Alman İşçi Derneği'nde gerçekleştirdiği konferanslar oluşturuyor. Kitapta işverenle işçi arasındaki rekabet, işçilerin kendi aralarındaki rekabet, işgücü, artıdeğer üretimi ve emeğin değeri gibi temel konuların yanı sıra konuya ilişkin birçok makale de yer alıyor.
Feuerbach
İnter Yayınları arasından çıkan bir başka Marksist klasik ise, Engels tarafından kaleme alınan 'Ludwig Feuerbach ve Klasik Alman Felsefesi'nin Sonu' isimli çalışma. İsmail Yarkın tarafından Türkçeye kazandırılan kitap, birçok tartışmaya neden olan ünlü '11. tez'i de içeriyor: 'Filozoflar dünyayı yalnızca -çeşitli biçimlerde- yorumlamışlardır; sorun onu değiştirmektir." Kitapta bir dönem felsefeciler üzerinde önemli bir etkiye sahip olan Feuerbach'ın idealizmi eleştirilerek, materyalizmin dünyayı tanımlanadaki önemine değiniliyor.
Ütopik Sosyalizmden, Bilimsel Sosyalizme
Friedrich Engels tarafından yazılan ve 'Sosyalizmin Ütopya'dan Bilime Gelişmesi' ismiyle Türkçeye İsmail Yarkın ve M.A. İnci tarafından çevrilen kitapta da, sosyalizm düşüncesinin bir ütopya olmaktan çıkıp bilimsel ve önlenemez bir dünya görüşü haline gelişinin öyküsü aktarılıyor. Kitap feodaliteden aydınlammaya ve sanayi devrimine kadar uzanan bir süreçte toplumsal gelişmeler ve bu gelişmelerin içinde 'ütopik' sosyalizm düşünü dile getirenleri aktarıyor. Ve bugün kavranan biçimiyle, materyalizmin ışığında tanımlanmış, bilimsel bir biçim almış sosyalizmin 'bilimselliğini' bir kez daha kanıtlıyor.
Gotha Programının Eleştirisi
Marx, Engels ve Lenin'in Alman Sosyal Demokrasisi'nin programlarını ilişkin yazı ve mektupların yer aldığı son klasik ise, "Komünist Partisi Manifestosu"nun yanı sıra Marx'ın en önemli çalışmaları arasında yer alıyor. Marx "Gotha Programının Eleştirisi"ni 1875'te 'Alman İşçi Partisi'nin Programına Kenar Notları' adıyla yazdı. Bu kitaptaki başlık daha sonraları kullanılmaya başlandı. Kitap, Marx'ın ardından Engels ve Lenin'in de konuya ilişkin dile getirdiği görüşlerini de aktarıyor.
www.evrensel.net