Fotoğraf: AA

Demirel kriz tellalı

TMMOB Türkiye 2. Enerji Sempozyumu'nda, Türkiye'nin enerji politikası olmadığına dair eleştiriler dillendirilirken, Demirel, eleştirilere yanıt vermekten kaçındı.

Demirel kriz tellallığı yaptı
TMMOB Türkiye İkinci Enerji Sempozyumu, Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in de katılımıyla dün başladı. Üç gün sürecek sempozyumun açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Demirel, AKTAŞ ve Koç Üniversitesi ile ilgili yargı kararlarının uygulanmadığına ve kamunun zarar ettirildiğine ilişkin eleştirilere cevap vermekten kaçındı. Kendisinden önce yapılan konuşmalarda, Enerji Bakanlığı'nın Türkiye'nin enerji ihtiyacını yüksek gösterdiğinin söylenmesine rağmen Demirel, Türkiye'nin iki yıl içerisinde enerji krizine gireceğini iddia etti. Her zaman "itidal" savunan ve gerçek bir kriz karşısında bile "Yok öyle şey" diye düzen savunucularına moral pompalayan Demirel, yabancı sermayenin enerji sektörünü teslim almasını savunmak için "iki yıl içinde enerji krizi" olacağını iddia etti. Tabii yabancılar enerji sektörüne sokulmazsa!
Hükümet AKTAŞ'ı koruyor
Sempozyum, Elektrik Mühendisleri Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Sempozyum Sekreteri Cengiz Göltaş'ın konuşması ile açıldı. Göltaş, Aralık 1998'de toplanan Enerji Şûrası'na EMO ve Enerji Yapı Yol-Sen'in çağrılmadığını hatırlatarak, sempozyumda bütün tarafların katılımının sağlanmaya çalışılmasına rağmen Enerji Bakanlığı'nın gerekli ilgiyi göstermediğine dikkat çekti. EMO Genel Başkanı Ali Yiğit, enerji üzerinde bugüne kadar kamunun beceremediği ve özel sektöre devredilmesi gerektiği tartışmalarının yürütüldüğünü söyleyerek, elektrikteki kaçak ve kayıpların birinci dereceden çözülmesi gereken sorunlar olmasına rağmen, sorunun vahşi rekabet ile çözümüne yönelindiğine dikkat çekti. AKTAŞ ile Enerji Bakanlığı arasında yapılan sözleşmede, kamu aleyhine maddeler bulunmasına ve açılan dava sonucunda da yargının yürütmeyi durdurma kararı vermesine rağmen, AKTAŞ'ın sözleşmesinin iptal edilmeyip TEDAŞ'ın AKTAŞ adına faaliyette bulunmaya devam ettiğini belirten Yiğit, 2 Kasım'da Danıştay'daki duruşmada da bakanlığın AKTAŞ adına konuştuğuna işaret etti.
DPT'den 'Enerji fazlası olacak' uyarısı
Yiğit, Türkiye'de elektriğin maliyeti 3.5 cent olmasına rağmen, özel elektrik şirketlerinden devletin yüzde 100 alım garantisi ile 10 cente elektrik aldığını ifade ederek, pahalı elektriğin sanayinin rekabet gücünü de düşürdüğünü vurguladı. Türkiye'nin enerji krizi yaşadığına ilişkin söylemleri eleştiren Yiğit, Devlet Planlama Teşkilatı'nın Enerji Bakanlığı'nın 10 yıl içerisinde enerji fazlasıyla karşılaşılacağına ilişkin uyardığını hatırlattı.
"Koç Üniversitesi'nin yeri yanlış"
TMMOB Genel Başkanı Yavuz Önen ise, ulusal ölçekte bütün alanlarda plansızlığın ve kuralsızlığın yaşandığını, yürütmenin yargı kararlarını uygulamadığını söyledi. İsim vermeyerek, Koç Üniversitesi'nin açılmasına izin verilmesini eleştiren Önen, "Biz bu tür yatırımlar yapılmasın demiyoruz. Ancak, yeri yanlıştır ve yargı da bu yönde karar vermiştir. Ancak yargı kararları uygulanmamaktadır" diye konuştu. Önen, depremde plansız, kuralsız ve kent rantlarına dayanan kentleşmenin sonuçlarının görüldüğünü belirterek, yapıların üretim ve denetimini mühendis ve mimarların yapması gerekirken, yeni yapılan düzenlemelerde TMMOB'a yer verilmemesini eleştirdi. "Siyasiler, kent topraklarının rantıyla haşır neşirdirler" diyen Önen, meslek odalarının görevlerinin de bilim üretmesi gereken üniversitelere ve TÜBİTAK'a kaydırıldığını ifade etti. 'Türkiye enerji bunalımında'
Özellikle Koç Üniversitesi ile ilgili eleştirilere yanıt vermemek için "Güncel sorunlara değinmeyeceğim" diyen Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, Türkiye'nin enerji bunalımında olduğunu söyledi. Türkiye'nin iki yıl içerisinde enerji krizi yaşayacağını iddia eden Demirel, "En pahalı enerji, olmayan enerjidir" dedi. Demirel, sempozyumda söylenenlerin dikkate alınacağını ileri sürerek, enerji alanının özele devredilmesine ilişkin eleştirilere, "50 sene öncesinden farklı bakmalıyız. Dünya değişiyor, dolayısıyla ister kabul edin, ister etmeyin devletin fonksiyonu da değişiyor. Dünyaya uymak, barış içinde yaşamak için şarttır, bağımsızlığımıza da halel getirmez" diye konuştu. Yapılması gereken projeler için kaynağa ihtiyaç olduğunu ve bunun da borçlanarak karşılandığını anlatan Demirel, Türkiye'nin borçlarını ödeyebileceğini öne sürdü. Demirel küreselleşmenin dışında kalınamayacağını savunarak, Türkiye'nin, topladığı vergilerle ihtiyaçlarını gidermesinin mümkün olmadığını söyledi.
İşleri kimin yaptığından çok yapılmasının önemli olduğunu öne süren Demirel, "Devlet mi, fert mi? tartışmaları gereksiz. Türkiye, ferdinin daha çok üretmesini sağlamalıdır. Devlet, düzenleyici ve denetleyici olmalı; eğitim, sağlık, adalet, savunma gibi hizmetleri vermelidir" dedi.
www.evrensel.net