KİT'lerin kârı artıyor

"Zarar ediyor" gerekçesiyle özelleştirilmeye çalışılan KİT'lerin kârları her geçen yıl daha çok artıyor. DPT'ye göre, KİT'lerin bu yılki kârları yaklaşık 10 katrilyon olacak.

KİT'lerin kârı artıyor
Özelleştirme kapsamında olan Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT), yaptıkları zamlarla bu yılı 9 katrilyon 990 trilyon liralık bir hasılatla kapatacak. Ayrıca KİT'ler yarısı iç ve dış borç faiz ödemelerine ayrılan 2000 yılı bütçesine de 388 trilyon lira kaynak aktaracak.
Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) verilerine göre, KİT'lerin geçen yıl 5 katrilyon 503 trilyon 206 milyar lira olan mal ve hizmet satış gelirlerindeki artış, bu yıl enflasyonun oldukça üzerinde gerçekleşti.
Toptan eşya fiyat endeksinde yıl sonu artışının yüzde 57, tüketici fiyat endeksindeki artışın ise yüzde 64 olarak öngörülmesine karşılık, birçoğu "Zarar ediyor" gerekçesi ile özelleştirme kapsamına alınan KİT'lerin mal ve hizmet satış gelirlerindeki artış yüzde 81 olarak belirlendi. KİT'lerin 1999 yılı sonundaki ürün satışının 9 katrilyon 990 trilyon 105 milyar liraya ulaşacağı hesaplandı.
Bütçeye katkı
Öte yandan, bütçeye satış hasılatlarının belli bir payını vermesi zorunluluğu getirilen KİT'ler, 2000 yılı bütçesine 388 trilyon lira kaynak aktaracak. Söz konusu paranın 216 trilyon lirasını Türk Telekom, 20 trilyon lirasını TEDAŞ, 12 trilyon lirasını Devlet Hava Meydanları İşletmesi, 30 trilyon lirasını Tekel, 4 trilyon lirasını Devlet Malzeme Ofisi, 106 trilyon lirasını da Botaş karşılayacak.
www.evrensel.net