Mimar ve mühendisler

   sefalete mahkûm edildi

Mimar ve mühendisler
   sefalete mahkûm edildi
Özlem Albayrak
TMMOB Genel Sekreteri Yusuf Tek, kamuda çalışan 70 bin mimar ve mühendisin yüzde 25 ücret artışı ile sefalete mahkûm edildiğini ve bunu kabul etmeyeceklerini bildirerek, kamuda çalışanlara grevli ve toplusözleşmeli sendika hakkı tanınmasını istedi. TMMOB'ye üye mühendis ve mimarların yüzde 81'inin kamuda ücretli olarak çalıştıklarını hatırlatan Tek, hayali enflasyon tahminlerine göre yapılan ücret artışlarıyla, kamuda çalışan mühendis ve mimarların mağdur edildiğini ifade etti.
Yusuf Tek, gazetemize yaptığı açıklamada, "2000 yılı bütçesinde vergi toplamı 24 katrilyon lira olarak belirlenirken, bunun 21 katrilyonu iç ve dış borç faizlerine gidiyor. Yatırımlara, eğitime ve sağlığa yaklaşık yüzde 3 gibi bir pay ayrılıyor. Kamu çalışanlarına ise 10 katrilyon lira civarında. 'Bu ülkenin olanakları bu kadarına elveriyor' lafı inandırıcı değil" diye konuştu.
Türk-İş rakamlarına göre, dört kişilik bir ailenin asgari geçinmesi için gereken ücretin 350 milyon civarında olduğuna dikkat çeken Tek, kamudaki ücretli mühendis ve mimarlara ödenen ücretin 150 milyon lira ile 250 milyon lira arasında değiştiğini ve Türkiye'nin kalkınmasında önemli olan mühendis ve mimarların yoksulluk sınırı altında yaşamaya mahkûm edildiğini belirtti.
Tek, "Üyelerimiz sanayide, kalkınmada, yatırımlara yön verirken, 70 bin üyemize önerilen bu ücret sefalet ücretidir ve biz bu ücretlerin artırılmasını istiyoruz.
Tabii ki bu oranların artırılması sorunu kökünden çözmüyor. Esas çözüm, işkolu bazında grevli, toplusözleşmeli sendika hakkının tanınması ve bu sendikaların ücretlerin belirlenmesi için pazarlık yapma gücünün verilmesinden geçmektedir. Bütçe bu haliyle geçerse çalışanlar zor durumda kalacaktır" dedi.
Mühendislik-mimarlık tazminatı
İşçi kadrosundaki bir gemici 501 milyon, bekçi 466 milyon, atölye ustası 453 milyon lira ücret alırken, bir başmühendisin 254 milyon, proje kontrolü yapan bir mimarın ise 237 milyon lira alabildiğini dile getiren Tek, "İşçilere çok veriliyor demiyoruz tabii ki. Bu rakamlar emeğiyle geçinen işçinin yaşaması için gerekli olan ücrettir. Ancak, mühendis ve mimarların ücret düzeylerinin de yükseltilmesi gerekiyor" diye konuştu.
Devlet Memurları Yasası'na "mühendislik ve mimarlık tazminatı" maddesinin ilave edilmesini isteyen Tek, bu madde ile kamuda çalışan mühendis ve mimarlara kadro unvanlarına ve bu kadroların hizmet sınıfına bakılmaksızın en yüksek devlet memuru aylığının yüzde 100'ü oranında ayrıca mühendislik tazminatı verilmesini önerdikleri ifade etti.
www.evrensel.net