SES: 'Sağlık eğitim enstitüleri kapatılsın'

SES, enstitünün yerine kurulan sağlık eğitim fakültelerinde okuyanların haklarının ihlal edildiği ve enstitünün açılmasının hukuka aykırı olduğunu belirtti.

SES: 'Sağlık eğitim enstitüleri kapatılsın'
SES Merkez Yönetim Kurulu, Kayseri Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsü'nün tekrar açılarak Sağlık Bakanlığı'nda yeni kadrolaşmalar yapılmak istendiğini bildirdi ve okulun kapatılmasını istedi. SES MYK tarafından yapılan açıklamada, enstitünün yerine kurulan sağlık eğitim fakültelerinde okuyanların haklarının ihlal edildiği ve enstitünün açılmasının hukuka aykırı olduğu belirtilerek, enstitüye ÖSYM yerine Sağlık Bakanlığı tarafından sınav açılarak öğrenci alınacağına dikkat çekildi.
Birinci Ulusal Sağlık Kongresi'nde belirlenen hedefler doğrultusunda, paramedikal sağlık insan gücü ihtiyacını karşılamak amacıyla, 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu paralelinde, Sağlık Bakanlığı'na bağlı 3 yıllık sağlık eğitim enstitüleri yerine, YÖK çatısı altında sağlık eğitim fakülteleri kurulmuştu.
Bunu takiben Sağlık Bakanlığı'nın talebiyle, 24 Haziran 1994 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla Ankara Üniversitesi ve İstanbul Marmara Üniversitesi'ne bağlı birer "Sağlık Eğitim Fakültesi" kurulmuş ve 1996-1997 öğretim yılından itibaren buralarda eğitim başlamıştı.
Sağlık eğitim enstitülerinin kuruluş kanununda "bu kanun hükümlerini Maliye, Milli Eğitim ve Sağlık Bakanlığı yürütür" hükmü bulunduğu için SES, söz konusu bakanlıklara ve enstitünün kapatılması için idari yargıya başvurdu. Enstitüler yerine sağlık eğitim fakülteleri kurulduğundan, 1995 yılında enstitülere öğrenci alınmaması konusunda, Milli Eğitim ve Maliye Bakanlığı görüşlerine uygun olarak Sağlık Bakanlığı 1997 yılında enstitülerin faaliyetine son vermişti. Bu süreç yaşanmasına rağmen, 17 Haziran 1999 tarihinde Sağlık Bakanlığı onayı ile enstitülerin tekrar faaliyete geçirilmesine SES Merkez Yönetim Kurulu tepki gösterdi. SES'ten yapılan yazılı açıklamada, Milli Eğitim, Maliye Bakanlıkları ve YÖK'ün 1 Temmuz 1999 tarihli görüşleri Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü'ne Sağlık Bakanlığı'nın onayı ile enstitülerin yeniden faaliyete geçirildiğine işaret edildi.
Enstitünün kuruluş kanunu ile tekrar faaliyete geçirilemeyeceğinin bakanlığa bildirilmesine rağmen, 24 Eylül 1999 tarihli Resmi Gazete'de Sağlık Bakanlığı Gevher Nesibe Sağlık Eğitim Enstitüsü'ne 1999-2000 eğitim öğretim yılında sınavla öğrenci alınacağının duyurulduğunun ifade edildiği açıklamada, okulun kapatılması istendi.
www.evrensel.net