Mezarda emekliliğin devamı

   Meclis'e geliyor

Mezarda emekliliğin devamı Meclis'e geliyor
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, emekçilerin tüm tepkisine karşın Meclis'ten geçirdiği Sosyal Güvenlik Yasası'nın ardından 6 yasa tasarısı üzerindeki çalışmalarını sürdürüyor. IMF direktifleriyle hazırlanan ve 'sosyal devlet'le birlikte tanımlanan bütün hakları gasp etmeyi hedefleyen yeniden yapılandırma sürecinin devamı olarak düşünülen ve 4 komisyonun çalışmalarıyla ortaya çıkan yasa tasarıları aralık ayı başında Meclis'e gönderilecek. Bakanlıkça yapılan çalışmalarının en önemli ayağını ise "SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur"un tek çatı altında toplanması çabası oluşturuyor. Sosyal güvenlik kurumlarının tek çatı altında toplanmasını öngören çalışma ile kurumlar arasında norm ve standart birliği sağlanarak bu kuruluşların tek çatı altında toplanması amaçlanıyor. Bakanlığın hazırlık içerisinde olduğu ikinci aşama çalışmaları arasında "bireysel emeklilik sistemi"nin kurulması geliyor.
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı dışında, isteğe bağlı sigortalılık sisteminin getirilmesinin de öngörüldüğü sistemin yürürlüğe girmesi ile birlikte bireyler isterlerse, SSK, Emekli Sandığı ve Bağ-Kur'un dışındaki sigortacılık sistemine de katılabilecekler. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çalışmalarının sistemle ilgili çalışmalarının en önemli amaçlarından birisi ise, SSK'nın Yeniden Yapılandırılması adı altında sağlık ve sigortacılık hizmetlerinin birbirinden ayrılması.
"Sosyal Güvenlik ve Sosyal Yardım Kurumu"nun kurulması yönünde çalışmalar da yapan Bakanlık bu çerçevede, prime muhatap sigortacılık hizmeti ile prime muhatap olmayan sigortacılık hizmetinin birbirinden ayrılmasını planlıyor.
www.evrensel.net