Fotoğraf: Tanner Maury/EPA/AA

Zeytinburnu'nda işten atmalara

   karşı yürüyüş

Zeytinburnu'nda işten atmalara karşı yürüyüş
Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın'ın 9 işçiyi kapı önüne koymasına tepki gösteren Türk-İş, DİSK ve KESK üyesi işçi ve kamu emekçileri, Zeytinburnu Belediyesi'ne yürüdüler. İşçilerin geri alınmasını isteyen emekçiler, Aydın'ı istifaya çağırdılar.
Zeytinburnu Belediyesi'nde yaşanan kıyıma tepki gösteren işçi ve kamu emekçileri, saat 12.00'den itibaren Zeytinburnu Top Sahası'nda toplanarak sloganlar atmaya başladılar. "İşten atılanlar geri alınsın", "Başkan isfita", "Direne direne kazanacağız", "Yaşasın sınıf dayanışması" sloganları atan emekçiler, kortejler oluşturarak belediye binasına doğru yürüyüşe geçtiler. Yürüyüşe, Bakırköy Sümerbank işçileri, Deri-İş yöneticileri ve işçileri, Belediye-İş İstanbul Şubeleri'ne üye işçiler, Genel-İş 2. Bölge'ye bağlı şubeler, İstanbul İşçi Sendikaları Şubeleri Platformu Yürütmesi, Tüm Bel-Sen 1 No'lu Şube'ye üye kamu emekçileri ve Türk-İş 1. Bölge Başkanı Faruk Büyükkucak destek verdi. Yürüyüşün ardında Belediye bahçesinde toplanan işçiler protestolarını burada sürdürdüler. Belediye bahçesinde birer konuşma yapan Türk-İş 1. Bölge Başkanı Faruk Büyükkucak ve Belediye-İş İstanbul 2 No'lu Şube Başkanı Hasan Gülüm, işten atılan işçilerin geri alınmasını istediler.
www.evrensel.net