EMEP: Kürt halkının sesi yasaklanmak isteniyor

EMEP: Kürt halkının sesi yasaklanmak isteniyor

EMEP Adana İl Örgütü, Danimarka devletinin Roj TV'yi kapatma davasına tepki göstererek, "Roj TV'ye açılan davanın kapatmayla sonuçlanması, Kürtlere karşı uygulanan asimilasyon politikasına destek vermek ve bu politikaları uluslararası alanda meşrulaştırmak anlamına geleceği aşikârdır. Kürt halkının sesi yasaklanma


EMEP Adana İl Örgütü, Danimarka'nın Roj TV'yi kapatmak için açtığı davaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, Roj TV'nin insan hakları mücadelesine katkı sunan ve barış politikalarının gelişimine hizmet eden bir yayın kuruluşu olduğu belirtilerek, Roj TV'nin Kürt kültürü, dili ve tarihi ile ilgili önemli çalışma ve programlar yaparak Kürtlere karşı uygulanan asimilasyon politikasına karşı meşru, demokratik ve şeffaf bir biçimde faaliyet yürüttüğü belirtildi.

Açıklamada, "Bir taraftan ülke içinde gazeteciler; çeşitli bahanelerle tutuklanıyor. En yaygın bahane ise; 'Sen gazetecilik yaparken, gazeteciliği terör örgütüne destek vermek için yapıyorsun' denilerek tamamen siyasi gerekçelerle, 'Terör örgütüne üye olmak" ya da "Yardım etmek'ten tutukluyorlar. Ya da benzer suçlamalarla gazeteciler gözaltına alınıyor; evleri aranıyor, TV ve gazetelerden teşhir ediliyor. Dahası çoğu TCK 301 gibi doğrudan gazetecilik faaliyetiyle ilgili maddeden 4 bin gazeteci hakkında soruşturma 2 bini hakkında da yargılamalar sürerken diğer taraftan Türkiye Roj TV'nin kapanması için sürekli Belçika ve Danimarka'ya baskı yapıyor. Evrensel hukukun öngördüğü haber alma hürriyeti ve basın özgürlüğü temelinde gazeteciliğin kamusal hizmet yapısı dikkate alındığında Roj TV'nin kapatılması, bahsedilen ilke ve olgulara ters düşmektedir. Roj TV'ye açılan davanın kapatmayla sonuçlanması, Kürtlere karşı uygulanan asimilasyon politikasına destek vermek ve bu politikaları uluslararası alanda meşrulaştırmak anlamına geleceği aşikârdır. Kürt halkının sesi yasaklanmak isteniyor" diye belirtti. (ADANA)

www.evrensel.net