Milenyum Raund'da 9 konu tartışılacak

Dünya Ticaret Örgütü'nün 30 Kasım-3 Aralık tarihlerinde ABD'nin Seattle kentinde yapacağı toplantıda, aralarında MAI'nin de bulunduğu dokuz anlaşma masaya yatırılacak.

Milenyum Raund'da 9 konu tartışılacak
Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ)'nün 30 Kasım-3 Aralık tarihleri arasında ABD'nin Seattle kentinde yapacağı toplantıda, aralarında Çok Taraflı Yatırım Anlaşması'nın da bulunduğu dokuz anlaşma masaya yatırılacak.
Aralık başında yapılacak toplantı, üç yıl sürecek olan ve "Milenyum Raund" adı verilen toplantıların ilkini oluşturuyor. Tek bir dünya hükümeti kurulması iddiası ile yapılan toplantılarda ele alınacak anlaşmalardan ilki Fransa, Japonya ve Amerika arasında daha önce de tartışmalara neden olan tarımda serbestleşmeyle ilgili. Tarımda tam serbestleşmeye geçilmesi ve desteklemelerin kaldırılmasını isteyen ABD, Fransa'nın muhalefetine rağmen, bunu bir anlaşmayla karara bağlamak istiyor.
Toplantıda, hükümetlerin yapacakları her türlü satın alma işleminin uluslararası kurallara bağlanması amacıyla bir protokol hazırlanması beklenirken, gümrük vergilerinin sıfırlanması da uluslararası ticaretin tam serbestleşmesi hevesleri çerçevesinde ele alınacak bir diğer konu.
Seattle'da masaya yatırılacak konu başlıklarından bir diğeri de, özellikle kereste tekellerinin peşinden koştuğu ağaç kesimini serbestleştirme anlaşması.
OECD bünyesinden DTÖ'ye taşınan Çok Taraflı Yatırım Anlaşması ise MSI adıyla yine bu toplantının önemli gündemlerinden birini oluşturacak.
Toplantının altıncı başlığı hizmet sektöründeki liberalizasyona ilişkin. Seattle'da dağıtım, inşaat, mimarlık, mühendislik dallarının tümü, finansal hizmetler, bankacılık, sigortacılık, posta hizmetleri, telekomünikasyon, bilgi teknolojileri, turizm ve seyahat, tüm belediye hizmetleri, su dağıtımı, çevresel hizmetler, arşiv ve müzeler, sağlık, eğitim gibi bütün hizmet alanlarında tam liberalizasyona geçilmesi için gerekli kurallar oluşturulması planlanıyor.
'Asgari ücret rekabete müdahale'
Internet üzerinden yapılan ticaret vergisiz hale getirilmek istenirken, toplantının en ilginç maddeleri rekabet politikaları başlığı ile tartışılacak. Burada söz edilen rekabet özel şirketler arasındaki rekabeti kapsamazken, devletin rekabete hiçbir araçla müdahale etmemesi için getirilecek kurallar belirlenecek. Bu başlık çerçevesinde asgari ücret belirlenmesi dahi devletin rekabete müdahalelerinden biri olarak algılanıyor ve eleştiriliyor.
Dünya Bankası 2000 yılı Kalkınma Raporu'nda küreselleşmenin getirdiği çevresel etkilere dikkat çekilmesine rağmen, Milenyum Raund'da ele alınacak olan çevre anlaşmasında, serbest ticareti sınırlayan çevre koruyucu önlemlerin alınmasına ve anlaşmalarda bu tarz hükümler getirilmesine karşı kurallar konulması isteniyor.
www.evrensel.net