Fotoğraf: AA

'IMF patentli yoksulluk ve talan belgesi'

IMF direktifleriyle hazırlanan ve emekçilere yoksulluktan başka bir şey getirmeyen 2000 yılı bütçesini protesto eden kamu emekçileri, bir yandan da bütçeyi teşhir ediyorlar.

'IMF patentli yoksulluk ve talan belgesi'
Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), 2000 yılı bütçesinin "IMF patentli yoksulluk ve talan belgesi" olduğu değerlendirmesini yaparak, bütçenin işyerlerinde teşhiri için broşür hazırladı.
KESK tarafından hazırlanan ve örgütlü olduğu tüm işyerlerinde kamu emekçilerine dağıtılan "Kamu Emekçileri ve 2000 Bütçesi" adlı bu broşürle siyasi iktidarın gerçek yüzünün teşhir edilmesi amaçlanıyor.
Faiz boru hattı
Broşürde bütçelerin ekonomik bir belge olduğu kadar siyasal bir belge de olduğu, bütçe ile gelirlerin kimlerden ne oranda alınacağı ve bu kaynakların hangi kesimlere ne oranda dağıtılacağının belirlendiği vurgulanıyor. Yıllar geçtikçe bütçelerin hükümetlerin tercihlerinin ötesinde, IMFbütçesi haline geldiğine vurgu yapılan broşürde, "IMF'yle stand-by anlaşması yapılabilmesi, ülkeye oluk oluk para akabilmesinin koşulu" olarak sunulan bütçe ile bırakın paranın gelmesini; "New York'a, Londra'ya, Frankfurt'a adeta 'faiz boru hattı'yla paranın pompalanacağı" ifade ediliyor.
Son on yılda kamu emekçilerinin maaşlarının sürekli eridiği ve reel kaybın yüzde 79.4 olduğuna vurgu yapılan broşürde, 1989 yılının 100 olarak kabul edildiği, 1990 yılında 85.0 olan gerçek ücretlerinin, enflasyonun yüzde 64 olarak açıklandığı 1999'da 20.6'ya kadar gerilediği örnekleniyor. 1999 yılı içerisinde maaşların dolar bazında kaybı örneği de verilerek, 1 Ocak 1999'da 377 dolar alan ortalama bir kamu emekçisinin maaşının, temmuzda yapılan yüzde 20'lik zam dahil bugün 299 dolara gerilediği, 10 aylık sürede ortalama bir kamu emekçisinin 78 dolar kayba uğradığı belirtiliyor.
Bütçelerden personel giderlerine ayrılan payın da sürekli azaldığı, üstelik bunun personel sayısının azalmamasına rağmen gerçekleştiğinin dile getirildiği broşürde, kamu emekçilerinin sürekli yoksullaştığı dile getiriliyor. Broşürde, 1990 yılında personele yüzde 39.4 olarak ayrılan payın, 2000 yılı bütçesinde 21.2 olduğu örneği veriliyor.
Sürekli gelen zamlara, özelleştirme uygulamalarına, emekçilere dayanan vergi politikalarına vurgu yapılan broşürde, devletin "sosyal devlet değil, silahlanan devlet" olduğu ifade edilerek, sağlık, eğitim, sosyal güvenlik paylarıyla, milli savunma, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik bütçeleri karşılaştırılıyor.
Broşürde, "Anlaşılan devlet yoksulluk, işsizlik, adaletsizlikle vermesi gereken savaşları kaybetmeyi topyekûn kabullenmiş, tüm önceliği askeri savaşlara, devletin baskı aygıtlarına vermiş durumda" deniliyor.
www.evrensel.net