Sınav değil kazanç kapısı

YÖK ve ÖSYM, meslek yüksekokullarında okuyan öğrencilerin dört yıllık okullara geçişinin sağlanması için yeni bir sınav projesi hazırladı.

Sınav değil kazanç kapısı
Sibel Hürtaş
Meslek yüksekokullarında (MYO) okuyan öğrencilerin sınavla dört senelik lisans programlarına geçmelerine ilişkin yönetmelik YÖK tarafından yürürlüğe kondu. Bundan böyle, öğrenciler sayısal ve sözel bölümlerden olaşan sınava girerek dört senelik programlara girme hakkı kazanacaklar.
Ancak, meslek yüksek okullarındaki öğrenciler, yeni sınav yönetmeliğinden umutlu değiller.
Sınava giriş şartları
Yeni yönetmelik uyarınca, öğrencilerin sınava girmek için en çok 5 yıl önce mezun olmaları, son sınıfta ise staj dışındaki mezuniyet koşullarından muaf olmaları gerekiyor. Başvuruları kabul edilen öğrencilerse daha sonra ÖSYM tarafından sözel ve sayısal bölümlerden oluşan bir yetenek sınavına alınacak. Ancak öğrenciler, lise yıllarından beri sosyal ve sayısal derslerden uzak eğitim gördüklerine dikkat çekerek, yetenek sınavı için kendilerini yeterli bulmadıklarını ve bölüm sınavları açılmasının daha iyi olacağını söylüyorlar.
Bu kez de AÖBP
Geçiş sınavı programına göre; öğrencilerin girdikleri yetenek sınavında elde ettikleri puanlar, meslek yüksekokuluna girişte esas alınan ÖSS puanları ve ağırlıklı önlisans başarı puanı göz önünde tutularak, yerleştirmeye esas olacak puan hesaplanacak. Ağırlıklı Önlisans Başarı Puanları (AÖBP) ise, ağırlıklı önlisans başarı puanı, önlisans diploma notları ve öğrencinin bulunduğu grubun yetenek sınavındaki ortalamasına göre ÖSYM tarafından belirlenecek formüle göre hesaplanacak.
Kayıt yaptırma hakkı
Dört senelik lisans programlarına girmeye hak kazanan öğrencilere, lisans öğrenimine hazırlık programı uygulanarak, birinci ve ikinci sınıflardan eksik olduğu alanlarda ders sorumluluğu yüklenecek. Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere doğrudan üniversitelerin üçüncü sınıflarına kayıt yaptırma hakkı doğarken, lisans öğrenimine hazırlık programı en çok üç yarı yıl olarak belirlendi.
www.evrensel.net