Her 4 liralık yatırıma 1 lira kaynak ayrıldıBütçenin hemen hemen yarısını iç ve dış borç faiz ödemelerine ayıran hükümetin yatırım için ayırdığı kaynak tam anlamıyla "içler acısı."

Her 4 liralık yatırıma 1 lira kaynak ayrıldı
Bütçenin hemen hemen yarısını iç ve dış borç faiz ödemelerine ayıran hükümetin yatırım için ayırdığı kaynak tam anlamıyla "içler acısı." Kamu kuruluşları, hükümete 2000 yılında yapılacak yatırımlar için teklif ettikleri her 4 liranın ancak 1 lirasını tahsis olarak alabildi.
Kamu kuruluşları önümüzdeki yıl için toplam 24 katrilyon 137 trilyon 151 milyar liralık yatırım teklifinde bulunurken, yatırımlara tahsis edilen tutar 5 katrilyon 905 trilyon lira (Mahalli idare yatırımları ve yatırım personel giderleri hariç) olarak belirlendi. Söz konusu rakam yatırım tekliflerinin yüzde 24.5'lik bölümünün karşılandığı anlamına geliyor.
Öte yandan, bütçe türlerine göre yatırım tekliflerinin tahsislere oranı açısından bakıldığında ise en şanslı olanların İller Bankası yatırımları olduğu görülüyor. İller Bankası'na yatırım için teklif ettiği her 100 liranın 57.3 lirası tahsis edilirken, bu rakam fon yatırımları için 45 lira olarak belirlendi.
Her 100 liralık yatırım isteğine karşılık KİT'lere 41.8, özelleştirme kapsamına alınan kuruluşlara 36, döner sermaye yatırımlarına 31.2, katma-bütçe yatırımlarına ise sadece 14.9 lira tahsis edildi.
www.evrensel.net