Fotoğraf: Evrensel

İşsizlik kadınları ağır işkollarına itiyor

Deri ve tekstil'de çalışanların yüzde 60'ını, petrokimyanın ise yüzde 30'unu kadınlar oluşturuyor.

İşsizlik kadınları ağır işkollarına itiyor
DİSK Ege Bölge Temsilcisi Musa Çam, ağır iş kollarında yoğun biçimde kadın işçi çalıştırıldığını söyledi. Deri, tekstil ve petrokimya gibi ağır iş kollarında çalışanların büyük bölümünün kadınlardan oluştuğunu kaydeden Çam, yaptığı açıklamada, kadınların ağır iş kollarında çalışmasının ekonomik ve sosyal koşulların bir ürünü olduğunu, en önemli rolü ise işsizliğin oynadığını ifade etti.
Deri ve tekstil sektörlerinde çalışanların yüzde 60'ını, petrokimyanın ise yüzde 30'unu kadınların oluşturduğunu vurgulayan Çam, uluslararası çalışma normlarının dikkate alınmadığını söyledi.
Kadınların çoğunlukla işsiz kalmamak için bu alanlarda çalışmak zorunda kaldıklarını, sorunun daha çok sendikal örgütlenmesi olmayan işyerlerinde yaşandığını anlatan Çam, ağır iş koşullarının kadınları bedensel ve ruhsal olarak kısa sürede yıprattığını vurguladı. Çam, buralarda çalışan kadınların çoğunun, bedensel ve ruhsal şikâyetlerle doktora başvurduklarını söyledi.
Denetim yetersiz
Türk-iş 3. Bölge Temsilcisi Mustafa Kundakçı da, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın çalışma yaşamıyla ilgili olarak çıkardığı bir tüzüğe dikkat çekerek, burada kadın ve çocukların ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılamayacaklarına dair hüküm bulunduğunu kaydetti. Denetimle ilgili bazı sıkıntıların, bu sorunun çözümünü zorlaştırdığını söylyen Kundakçı, işyerlerini denetleyecek müfettiş sayısının yeterli olmadığını, işyerlerinin normal denetiminin ancak 8 yılda bir yapılabildiğini anlattı.
Mustafa Kundakçı, iş güvenliğinin gereğini de vurgulayarak bu konuda yasal düzenlemenin hemen yapılmasının önemine dikkat çekti. Söz konusu yasanın sendikal örgütlenmenin önünü açacağını kaydeden Kundakçı, örgütlenmeyle birlikte kadınların ağır iş kollarında çalışmasının da önüne geçileceğini dile getirdi.
www.evrensel.net