Bütçe, komisyonda görüşülecek

Maliye Bakanı Sümer Oral tarafından geçen hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunulan 2000 mali yılı bütçe yasa tasarısının görüşülmesine bu hafta başlanacak.

Bütçe, komisyonda görüşülecek
Maliye Bakanı Sümer Oral tarafından geçen hafta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunulan 2000 mali yılı bütçe yasa tasarısının komisyonda görüşülmesine bu hafta başlanacak. Geçen hafta Adalet Komisyonu'nda benimsenen ve memurların yargılanmasını kolaylaştırdığı iddia edilen, ancak Danıştay'ı devreden çıkarmasına karşın, yargılamayı amirin onayına bağlayan yasa tasarısının da bu hafta Genel Kurul'da ele alınması bekleniyor.
Koalisyon ortakları hafta başında danışma kurulu toplantısı isteyerek, Genel Kurul'un gündemini yeniden belirleyecekler.
Danışma kurulu toplantısı yarından önce yapılırsa, denetime ayrılan bu günde, YÖK konusunda verilen Meclis araştırması önergesinin görüşülmesi önerilecek. Danışma kurulu toplantısının çarşamba gününe sarkması halinde ise yarın FP tarafından verilen ve gündemde olan, Bağ-Kur hakkındaki araştırma önergesi görüşülecek.
Danışma kurulunda, geçen hafta Adalet Komisyonu'nda kabul edilen ve Genel Kurul'da öncelikli olarak görüşülmesi konusunda temenni kararı alınan, memurların yargılanmasını düzenleyen yasa tasarısının bu hafta görüşülmesi önerilecek. Ayrıca, özel üniversitelere orman alanlarının tahsisini kolaylaştıran yasa tasarısı ile kanuni faiz ile bir borcun geç ödenmesinden doğan temerrüt faizlerinin artırılmasını öngören yasa tasarısının da bu hafta ele alınması önerilecek.
Bütçe görüşmeleri
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, 2000 mali yılı bütçe kanunu tasarısının görüşülmesine yarın başlanacak. Bugün, bütçe ve kesin hesap yasa tasarılarının tümü üzerinde görüşmeler yapılacak. Yarın Başbakanlık, Adalet Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi, çarşamba günü TBMM, Sayıştay, Cumhurbaşkanlığı, perşembe günü İçişleri ve Milli Savunma Bakanlıkları, cuma günü Milli Eğitim Bakanlığı bütçeleri görüşülecek.
TBMM KİT Komisyonu'nda, perşembe günü Türk Telekominikasyon AŞ'nin 1997 yılı hesapları incelenecek. TBMM İçişleri Komisyonu'nda ise aynı gün Kimlik Bildirme Yasası'nda değişiklik öngören yasa tasarısı görüşülecek.
www.evrensel.net