Fotoğraf: Evrensel

IMF, 2000'in ana hedefinin

   özelleştirme olmasını istedi

IMF, 2000'in ana hedefinin
   özelleştirme olmasını istedi
Ankara'da temaslarını sürdüren Türkiye Masası Şefi Carlo Cottarelli başkanlığındaki IMF heyeti, 2000 yılında ana hedefin özelleştirme olmasını istedi.
IMF uzmanları, 2000 yılında, 24 katrilyon liralık vergi geliri ve 32 katrilyon 585 trilyon liralık toplam bütçe gelirine ulaşmak için gerekirse ek vergi düzenlemesine gidilmesi gerektiğini belirtiyorlar.
KİT'lerde bütçe denetimi sağladığını vurgulayan IMF uzmanları, 2000 yılında, Türkiye'nin öncelikli ekonomik hedefinin özelleştirme olması gerektiğini ifade ediyorlar.
Uluslararası tahkim konusundaki düzenlemenin, özellikle enerji alanındaki özelleştirme hareketlerini hızlandıracağını belirten IMF heyeti, 2000 yılında 6 milyar dolarlık özelleştirme gelirinin mutlaka yakalanması gerektiğini vurguluyor.
Türkiye'nin, önceki yıllarda, gerektiği kadar özelleştirme gerçekleştiremediğine dikkati çeken IMF heyeti, 2000 yılında, özelleştirme için tüm imkânların kullanılması gerektiğini belirtiyor. Ankara ve İstanbul'da tüm ilgili kurumları dolaşarak bilgi toplayacak olan IMF heyeti, bütçenin tüm kalemlerinin ayrıntılı bir şekilde maddeler halinde gösterildiği ve hükümetin 2000 yılında uygulayacağı ekonomik programın taahhüt edildiği "Ekonomik Program Bildirisi"ni, Niyet Mektubu ile birlikte IMF İcra Direktörleri Kurulu'na götürecek.
www.evrensel.net