Fotoğraf: AA

Demir: 'Sendikalaşma, işgüvencesinin

   sağlanması ile mümkündür'

Demir: 'Sendikalaşma, işgüvencesinin
     sağlanması ile mümkündür'
Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstriyel İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Fevzi Demir, sendikalılaşma ve sigortalılaşma oranında bir gelişmenin olabilmesini mevcut yasada, sigortalı işçi çalıştırma güvencesi ile sendikalı işçiye işgüvencesi sağlanması yönünde bir değişiklik yapılmasıyla mümkün olacağını söyledi.
Kayıtdışı faciası
Türkiye'de sendikaların yaşadığı sorunlara ve nedenlerine ilişkin bir açıklama yapan Prof. Dr. Fevzi Demir, "Kayıtdışı işçilik konusunda Türkiye bir facia yaşıyor. Kayıtlı 4 milyon 300 bin civarındaki işçiye karşılık, Türkiye'de 5.5 milyon civarında kayıtdışı işçiden söz ediliyor.
Dolayısıyla işyerlerinde işçiler kendi istekleri ile sendikalılaşmama içinde değiller. İşverenler, sendikalı olunduğunda rekabet gücünü kaybedeceklerini düşünerek işyerlerini sendikasızlaşmaya zorlamaktadır." Yürürlükteki yasalara göre, işverenin, işçisini istediği zaman ve hiçbir sebep göstermeden işten çıkarma hakkına sahip olduğuna dikkati çeken Demir, işverenlerin bu hakkını, sendikalılaşmak isteyen işçiler bakımından da kolayca kullanabilmesi nedeniyle işyerlerinin kolayca sendikasız hale getirilebildiğini belirtti.
Kriz sendikalıları etkiliyor
Prof. Dr. Demir, kriz dönemlerinden sendikalı işçi çalıştıran işyerlerinin daha fazla etkilendiğine işaret ederek, toplu iş sözleşmesi kapsamındaki 900 bin işçiden ancak 200 bininin özel sektörde bulunduğuna dikkat çekerek, sendikalı işçi çalıştıran özel sektördeki işverenlerin, işçisine daha fazla ücret ödemeden kaynaklanan rekabet nedeniyle sendikasız işçi çalıştırmaya gittiklerini ifade etti.
Demir, kriz dönemlerinde işverenlerin kayıtdışına yönelerek sendikalı işçileri işten atmalarının arttığına vurgu yaptı.
www.evrensel.net