Sanayi 1998'den beri küçülüyor

Sanayi sektöründe 1997 yılında yüzde 10.4 oranında büyüme belirmesine rağmen, 1998 yılının son üç aylık döneminde daralma eğilimi başladı.

Sanayi 1998'den beri küçülüyor
Sanayi sektörü 1998'in son döneminden beri küçülüyor. Deprem nedeniyle Bolu, Adapazarı, Yalova ve Kocaeli'deki üretim kaybı 1.2 katrilyon olarak açıklanırken, yılın üçüncü çeyreğinde ciddi bir daralma yaşandı. Devlet İstatistik Enstitüsü tarafından, deprem sonrası, özellikle ağustosta bu daralmanın gerçekleştiği bildirilirken, sanayi sektöründe 1998'in son döneminden beri ciddi bir gerileme yaşandığı biliniyor.
Sanayi sektöründe 1997 yılında yüzde 10.4 oranında büyüme belirmesine rağmen, 1998 yılının son üç aylık döneminde daralma eğilimi başladı. Bu eğilim 1999 yılının ilk üç çeyreğinde de devam etti ve bu dönemde sanayi üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9.7 oranında gerileme gösterdi.
Yılın ilk üç aylık döneminde sanayi üretimi kamu kesiminde yüzde 4.7 artarken özel kesimde yüzde 15.2 oranında önemli bir daralma sergilendiği dikkat çekti.
Bu dönemde özel kesimde enerji sektörü üretimi yüzde 28.8 oranı ile en fazla gerileyen sektör olurken, madencilik sektörü üretimi yüzde 12.0 ve imalat sanayii üretimi yüzde 14.7 düştü. Sanayi sektörünün Gayri Safi Milli Hasıla (GSMH)'ya katkısı 1998 yılının ikinci yarısından itibaren yavaşlama eğilimi içerisine girdi.
Geçen yılın ilk üç aylık döneminde de bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9.1 oranında büyümeyi yakalayan sanayi sektörü katma değerinin büyüme hızı giderek yavaşlamaya başladı ve ikinci üç aylık dönemde yüzde 2.9'a, üçüncü üç aylık döneminde ise yüzde 5.4 oranında bir daralmayla karşı karşıya kaldı ve 1998 yılının tümü itibariyle sanayi sektörünün büyüme hızı yüzde 1.8'de takıldı.
Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Birliği ve Yeminli Mali Müşavirler Odası'nın hazırladığı 1998 ekonomik raporuna göre, Sanayi Sektörü Katma Değerinin GSYİH'ya oranı, geçtiğimiz yıllarda yüzde 25-26 düzeyinde seyrederken, büyüme hızının düşmesiyle birlikte 1998 yılında yüzde 23.2'ye geriledi.
Sanayi alt sektörlerine bakıldığında 1998 yılında madencilik sektöründe yüzde 5.9, imalat sanayii alt sektöründe yüzde 1.2 ve enerji alt sektöründe de yüzde 5.3 oranında katma değer artışı olduğu görülüyor.
Toplam sanayi üretimi içerisinde yaklaşık yüzde 85 oranında bir paya sahip olan imalat sanayii üretiminde, iç talepte yaşanan daralmadan dolayı bir önceki yıla göre 10 puanlık bir büyüme yavaşlaması yaşandı.
Enerji alt sektörü dışında sanayi sektörü üretiminde 1998 yılında büyüme yavaşladı. Bunun nedeni ise madencilik ve imalat sanayii alt sektörlerinde özel kesim üretim düzeylerinin, bir önceki yıl düzeylerini korumuş olmaları olarak gösteriliyor.
1998 yılında madencilik alt sektörü üretim endeksi yüzde 6.8 artış gösterirken, kömür madenciliği üretim endeksi yüzde 15.1, metal madenciliği üretim endeksinde yüzde 4.6 artış gerçekleşti, buna karşılık ham petrol, doğalgaz üretim endeksinde yüzde 6.1 oranında düşme meydana geldi.
www.evrensel.net