Tarımsal araştırma da bitiriliyor

Hükümetlerin uyguladığı politikalar Çukurova'da tarımı bitirme noktasına getirdi.

Tarımsal araştırma da bitiriliyor
Halil İmrek
Hükümetlerin uyguladığı politikalar Çukurova'da tarımı bitirme noktasına getirdi.
Çukurova'da tarım araştırmaları yürüten Çukurova Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde çalışan işçiler işten atılırken, 1. sınıf tarım alanlarının rant kaygısı ile 5. sınıf tarım alanı olarak gösterilmesi, tarıma vurulan darbeler olarak değerlendiriliyor.
7 il ve bağlı olduğu ilçelerde örgütlü olan Tarım-İş Adana Şube Başkanı Muzaffer Erol, kendi bölgelerinde 2010 geçici işçi olduğunu, bunlardan 225'inin işten atıldığını söyledi. Erol, Çukurova Araştırma Enstitüsü'nde çalışan 124 geçici işçiden 70'inin işine son verildiğini belirterek, "Bundaki amaç kuruluşun bitirilmesidir" dedi.
Enstitü bitiriliyor
Erol, Çukurova Araştırma Enstitüsü tarafından 38 yıldır araştırma yapılan 1. sınıf tarım alanlarının 1997'de 5. sınıf tarım alanı olarak gösterildiğini belirtti. Enstitünün 1. sınıf olmayan arazide araştırma yapmasının mümkün olmadığını kaydeden Erol, bu arazilerin 5. sınıf olarak gösterilmesindeki asıl amacın bu arazileri birilerine peşkeş çekmek olduğunu kaydetti. Erol, işçilerin sürekli azaltılması, çıkarılan işçilerin yerine yeni işçi alınmaması, bütçeden bu alanlara ödenek verilmemesi, tarıma hiç yatırım yapılmaması gibi politikaların, bu alanların bitirilmek ve özelleştirilmek istendiği şüphelerine kanıt olduğunu ifade etti.
Çukurova Araştırma Enstitüsü'nün Türkiye'deki 55 enstitü arasında en önemlilerden birisi olarak gösterildiğini belirten Erol, "Bu enstitü bünyesinde başta pamuk olmak üzere birçok tarım ürünü elde etme, kaliteli tohum oluşturma ve araştırma yapma gibi tarımı geliştirici birçok faaliyet yürütüyor. Enstitü Çukurova'nın kalbi sayılır. Ama bitirilmeye çalışılıyor" dedi.
İşçi sayısı azaltılıyor
Bölgede tarıma bilinçli olarak darbe vurulmak istendiğini söyleyen Erol, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Taşra Teşkilatı'na bağlı işyerlerinde çalışan 5620 tarım işçisinin sayısının bilinçli olarak azaltıldığına dikkat çekti. Erol, köylerde hayvancılık ve ıslah çalışmaları, boğa barınaklarının bakımı, bitkisel üretimde kullanılan tarım alet ve makinelerinin kullanılması, tarım bakım ve onarımlarının yapılması, bitki hastalıkları ve zararlılarla mücadele, aşı üretimi, serum ve biyolojik maddelerin şişelere dolumu ve ambalajlanması, araştırma projeleri, yabancı ot mücadelesi, gübreleme, seleksiyon, tohumluk üretimi gibi tarım ve hayvancılığın gelişmesi ve altyapısının hazırlanması gibi işleri yapan işçilerin azaltılmasının bölge tarımı açısından çok sakıncalı olduğunu vurguladı.
Bölgede tarımsal üretimin sürmesi için bu uygulamalardan vazgeçilmesini isteyen Erol, "Bizim istediğimiz çok açık. Biz işçilerin işini geri dönmesini istiyoruz, yani iş verilsin ki üretim yapılsın. Tarım işçileri yıl sonuna kadar çalıştırılsın, iş akitleri askıya alınan ve 6 aydır çalışmayan arkadaşlarımız bir an önce işe alınsın, çünkü bizler çalışmak ve üretmek istiyoruz."
www.evrensel.net