25 Ekim 1999 01:00

Dünya yine kalkınamadı!

Dünya Bankası'nın 1999/2000 Dünya Kalkınma Raporu'nda küreselleşmenin hız kazanması ile kalkınma alanında devrim yaratabileceği iddia edildi.

Paylaş
Dünya yine kalkınamadı!
Merkezi yönetimlerin yetkilerinin, ekonomik alanda yabancı sermayeye daha rahat hareket etme olanağı yaratmak amacıyla kısıtlanmasını içeren yerelleşme, Dünya Bankası tarafından 21'inci yüzyılın başlıca akımlarından biri olarak açıklandı. Dünya Bankası'nın 1999/2000 Dünya Kalkınma Raporu'nda yerelleşmenin, küreselleşmenin hız kazanması ile kalkınma alanında devrim yaratabileceği iddia edilerek, aynı zamanda daha çok karışıklığa ve acıya da yol açabileceği belirtildi.
Küreselleşme ve yerelleşmenin sakıncalarının da sıralandığı raporda, bu sakıncalara rağmen, küreselleşme ve yerelleşmenin kaçınılmaz olduğu ileri sürülüyor. Raporda, küreselleşme ve yerelleşme "ikiz güç" olarak tanımlanarak, bir ülkenin ancak bu ikisini iyi yönetmesi halinde "başarılı" olabileceği iddia ediliyor.
21'inci Yüzyıla Girerken başlıklı raporda, artan iletişim ve ulaşım imkânları ile azalan ticaret engellerinin, dünyayı daha küçük bir yer haline getirdiği ileri sürülerek, bu gelişmelerle ulusal yönetimlerin, yerel yönetimlere yetki devretmek zorunda kaldıkları savunuluyor.
Yerelleşmenin, halkın yönetime daha fazla katılımını sağladığının öne sürüldüğü raporda, yerelleşme, olumlu ve olumsuz yönleri olan bir 'nimet' şeklinde tanımlanıyor. Yerelleşmede başarılı olunduğunda, yetkinin yerel düzeye devredilmesinin, daha verimli bir yerel yönetim sonucunu verebileceğinin öne sürüldüğü raporda, "Gizlice iş bağlama için daha az fırsat, daha az sorumlu tutulma ve hesap verme durumu ve otoriter rejim uygulamalarından sürekli bir uzaklaşma hareketi olacaktır" deniliyor.
Latin Amerika'nın bazı kısımlarında, eğitim, sağlık, yerel yollar, su temini ve kanalizasyon gibi kamu hizmetlerinin yarı otonom yerel yönetimlere devredildiğinin aktarıldığı raporda, Şili'de ilköğretimin belediyelere verildiği belirtiliyor. Hazırlanan bir yasa taslağı ile aynı süreçlerin önümüzdeki dönemde Türkiye'de de gündeme getirileceği biliniyor. Raporda, Brezilya, Meksika ve Kolombiya'da yerel yönetimlere yapılan mali kaynak aktarımlarında önemli miktarlarda artış olduğu dile getirilirken, Türkiye'de bunun tam tersi bir süreç yaşanıyor.
Yerel Seçim 2019 İl il adaylar ve seçim sonuçları
ÖNCEKİ HABER

Elektrikte peşkeş taslağı

SONRAKİ HABER

Trump yine tehdit etti: Venezuela'ya en sert yaptırımları uygulamadık

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa