DSP'de Kırcı suskunluğu

Başbakan Ecevit ve Adalet Bakanı Türk, yeni af tasarısında Haluk Kırcı için özel bir madde yer almasını suskunlukla karşıladılar.

DSP'de Kırcı suskunluğu
Başbakan Bülent Ecevit ve Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, yeni af yasa tasarısıyla Haluk Kırcı'nın aldığı cezanın bir bölümünün affedilip affedilmeyeceğine ilişkin sorulara suskun kaldılar.
Başbakan Ecevit, TBMM'de bir gazetecinin "Haluk Kırcı'ya özel af getirildiği söyleniyor. Birden çok ceza alan kişinin, cezalardan birini çekmesi durumunda diğer cezalarının affedilmesi maddesi yeni tasarıda yer alacak mı?" sorusuna "Sayın Hikmet Sami Türk'le görüşürseniz, ben bir yanlışlık yapmayayım" yanıtını verdi.
Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk ise af tasarısının ne aşamada olduğuna ilişkin bir soruyu yanıtlarken, DSP Grubu'na bilgi sunduğunu belirtti. Türk, "Koalisyon ortakları arasında bir uzlaşmaya varılmıştır. O uzlaşma doğrultusunda, kanunun Meclis'te görüşülmesi sırasında gerekli değişiklik önergeleri hazırlanmaktadır. O önergeleri görüşmek üzere de bir kez daha bir araya geleceğiz. Ben ondan sonra basına da geniş bir açıklama yapacağım" dedi.
Haluk Kırcı'yı kurtaran bir önergenin de tasarıya eklenip eklenmeyeceğine ilişkin soruya yanıt vermeyen Türk, bir başka soru üzerine Başbakan Yardımcısı HüsamyYargıya müdahale" olarak değerlendirildiğini anımsatan gazeteciye şunları söyledi:
"Hayır yargıya müdahaleyle ilgili değildir. O konuda biliyorsunuz, DGM savcısı Sayın Nuh Mete Yüksel hakkında bakanlığımızca bir inceleme ve soruşturma başlatılmıştır. Bu Hakimler ve Savcılar Yasası'nın 83'ncü maddesi çerçevesinde yürütülen bir inceleme ve soruşturmadır."
İnfaz başka konu
Hikmet Sami Türk, Adana'da suçsuz bir kişinin ölümüyle sonuçlanan polis operasyonunda Merve Kavakçı olayındaki duyarlılığın neden gösterilmediğine ilişkin soruya ise, "O başka bir konu, o konu ayrıca inceleniyor, bu konu ayrı" yanıtını verdi.
Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, DSP Grubu'nun basına kapalı bölümünde yaptığı konuşmada tasarının Rahşan Ecevit'in hazırladığı ilk biçime getirildiğini, ancak ANAP ve MHP'nin istemi olan bazı maddelerin de tasarı içine alınacağını bildirdi.
Konuşmasında herhangi bir isim üzerinde üzerinde durmayan Türk, "Anayasa'nın eşitlik prensiplerine ters düşmeyecek şekilde ve Anayasa Mahkemesi'ne iptal gerekçesi oluşturmayacak biçimde maddeler konuldu" dedi.
Gerici yasada uzlaştılar
Hükümet ortakları çete suçlarını düzenleyen bazı madeleri af kapsamına çıkarırken, MHP'nin ısrarları üzerine Haluk Kırcı gibi katliam mahkûmlarının tüm suçlarının tek suç gibi değerlendirilmesini düzenleyen madde af kapsamı içinde kaldı. Kasım ayı başına kadar TBMM'den çıkarılması hedeflenen yasa tasarısındaki değişikliklere göre çete suçlarını düzenleyen Türk Ceza Yasası'nın 313'üncü maddesi ve çetelere yardım ve yataklık suçunu düzenleyen 314'üncü maddenin birinci fıkrası af kapsamı dışında tutulacak.
Yılmaz ve Çiller'e af
Aralarında Mesut Yılmaz ve Tansu Çiller'in de bulunduğu çok sayıda eski bakanın Yüce Divan'da yargılanmasına yol açabilecek görevi kötüye kullanma suçuna ilişkin 240'ıncı madde af kapsamına alınırken, ANAP lideri Yılmaz'ın istemiyle kişilere, affı reddedip yargıda aklanma hakkı getirildi.
Mahkemelerin iş yükünün hafifletilmesi için çek ve icra iflas suçları af kapsamına alınırken, mahkemelerin verdiği tüm para cezaları affedildi. Uzlaşmada evrakta sahtecilik af kapsamına alındı.
Toplum güvenliğini düzenleyen suçlar, tehdit ve halka korku salmaya ilişkin suçlar, işkence suçu, ihaleye fesat karıştırmak, firar, firara yardım af kapsamı dışında tutuldu. Kamu haklarından yasaklı kişilerin yasaklılıklarının üç yıl yerine altı yıl sürmesine ilişkin bir maddede af yasa tasarısına konuldu. Anayasa'nın affını yasakladığı suçlar dışında kalan, ancak af kapsamı dışında tutulan suçlara ise ceza indirimi uygulanacak.
www.evrensel.net