Fotoğraf: Evrensel

Mülkiye tarihi kitaplaştırıldı

Kuruluşu 140 yıl öncesinde dayanan ve daha sonra Siyasal Bilgiler Fakültesi adına alan Mülkiye'nin tarihi kitaplaştırıldı

Mülkiye tarihi kitaplaştırıldı
Kuruluşu 140 yıl öncesinde dayanan ve daha sonra Siyasal Bilgiler Fakültesi adına alan Mülkiye'nin tarihi kitaplaştırıldı.
Mülkiyeliler Birliği Genel Saymanı M. Hikmet Yavuzyiğit'in 4.5 yıldır üzerinde çalıştığı ve 12 bin sayfayı bulan arşiv araştırması sonucu oluşturulan çalışma, Mülkiye tarihini bütün boyutlarıyla ele alan ilk eser olma özelliğini taşıyor. Kitapta yerverilen bilgilere göre 1999 yılı dahil Mülkiye bugüne kadar 20 bin civarında mezun verdi.
Bunlar arasından 400 kişinin değişik dönemlerde parlamenter olarak görev yaptığı bildirilirken, 265 adetinin de bakanlık yaptığı vurgulandı. Kitapta Mülkiye'den M. Şükrü Saraçoğlu, Hasan H. Saka, Ferit Melen ve Mesut Yılmaz olmak üzere dört başbakanın yanı sıra 4 meclis başkanı da çıktığı yeralıyor. Bunun yanı sıra Suriye'de görev yapan iki cumhurbaşkanının, Irak'ta ise iki başbakan ile Arnavutluk ve Libya'da birer başbakanın mülkiyeden yetiştiği kitapta belirtiliyor.
www.evrensel.net