Çiftçi emeğinin karşılığını istiyor

Uygulanan tarım politikaları nedeniyle emeklerinin karşılığını alamayan çiftçiler, ziraat odaları aracılığıyla sorunlarına çözüm bulmaya çalışıyor.

Çiftçi emeğinin karşılığını istiyor
Jülide Kalıç
Uygulanan tarım politikaları nedeniyle emeklerinin karşılığını alamayan çiftçiler, ziraat odaları aracılığıyla sorunlarına çözüm bulmaya çalışıyor.
Çorum Ziraat Odası Başkanı Selahattin Biçer, "Çiftçinin alın teri kurumadan emeğinin karşılığı ödenmeli" diyerek, üretimin tüketimin altında olmasına rağmen ürün taban fiyatlarının maliyet altında belirlenmesini eleştirdi. Biçer, "milletin efendisi" olarak tanımlanan köylülerin artık üvey evlat kabul edildiğini söyledi.
Selahattin Biçer gazetemize yaptığı açıklamada, hükümetin tarımda yaşanan sıkıntıları göz ardı ettiğine dikkat çekerek, çiftçinin kaderine boyun eğmeyeceğini vurguladı.
Çorum'un diğer tarım bölgelerindeki illere oranla geri kaldığını belirten Biçer, yeraltı ve yerüstü suların derhal değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayarak, birim alanda fazla ürün almak için sulu tarıma geçilmesinin önemli olduğunu dile getirdi. Sulama elektrifikasyonunun sulanılabilir bölgelerden başlayarak en kısa zamanda yapılmasının gerekli olduğuna işaret eden Biçer, sulama elektriğinin daha ucuz olduğunu ve bu uygulamanın çiftçi için daha pratik ve ekonomik olacağını söyledi. Kaliteli tohumlukların devlet üretme çiftliğinde üretilmesini ve çiftçiye uygun fiyatta verilmesini öneren Biçer, bölge iklimine uygun kalitesi göz önünde tutularak tohumların seçilmesi gerektiğine dikkat çekti.
Yasalar değişmeli
"Ürün ekimlerinde devlet tarafından planlama yapılmalı. Çiftçinin elinde ürün kalmamalı, çiftçi zarar etmemeli ve tarım ürünleri ihracatında devlet desteği artırılmalı" diyen Biçer, tarım kredi limitlerinin bugünkü şartlarda yetersiz kaldığına işaret ederek, kredi limitlerinin yükseltilmesini istedi. Ziraat Odası Kanunları'nın değişmesi gerektiğine değinen Biçer, "1960'lı yılların kanunları ile yönetilmekteyiz. Elimiz kolumuz bağlı bulunmaktadır. Ziraat odası seçimleri en az 3-4 yılda bir yapılmalıdır" diye konuştu.
Planlanma ihtiyacı
Ürün fiyatlarının enflasyon düzeyinde belirlenmesi gerektiğini söyleyen Biçer, girdi alımlarında sübvansiyon uygulanmasını, Katma Değer Vergisi'nin kaldırılmasını istedi. Dengesiz ekimlerden dolayı ürünlerin elde kaldığına işaret eden Biçer, ekimlerin iç ve dış piyasaya göre ayarlanarak yaptırılmasının önemli olduğunu vurguladı. Bu konuda ciddi bir tarım planlamasına ihtiyaç duyulduğunu dile getiren Biçer, ihtiyaç duyulan ürüne de kilo başına devlet tarafından pirim verilmesini isteyerek "Devlet, üretimi teşvik etmelidir" dedi. "Taban fiyatları tespit edilirken ziraat odalarının görüşleri alınmalı, işçi sendikalarında olduğu gibi çiftçilerin de temsilcileri olmalı ve onların görüşleri alınmalı" diyen Biçer, ürünleri tabi afetlerden dolayı zarar gören çiftçilerin mağdur olmamaları için devlet teminatı altına alınmasını ve tüm ürünlerin sigortalı olmasını talep etti. Tabi afetlerden dolayı çiftçinin zarara uğradığını dile getiren Biçer, çiftçilerin tüm zirai kredi borçlarının ertelenmesini ve faizlerinin durdurulmasını istedi.
www.evrensel.net