Sağlığımızla oynamayın

Malatya İnönü Üniversitesi'nde düzenlenen "6. Ulusal Halk Sağlığı Günleri Kongresi"nde, Kürt illerinde kapalı tutulan sağlık ocaklarının hizmete geçmesi istendi.

Sağlığımızla oynamayın
Malatya'da düzenlenen halk sağlığı kongresinin sonuç bildirgesinde, sağlık sorunlarının çözümü için gelir adaletsizliğinin düzeltilmesi gerektiği vurgulanarak, GAP'ın yol açacağı hastalıklarla karşı karşıya kalacak Kürt illerindeki sağlık ocaklarının bir an önce açılması istendi. İnönü Üniversitesi (İÜ) Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı tarafından düzenlenen "6. Ulusal Halk Sağlığı Günleri Kongresi" sona erdi. İÜ Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından Hoca Ahmet Yesevi Toplantı Salonu'nda yapılan ve 4 gün süren "sağlık hizmetleri", "aşılar ve son gelişmeler", "hastane enfeksiyonları", "paraziter hastalıklar" ile "bulaşıcı hastalıklar ve hijyen" konularının ele alındığı kongrenin katılımcıları tarafından sonuç bildirgesi yayımlandı.
Bildirgede, ülkemizde halkın 4'te 3'ünün sosyal güvence şemsiyesi altında olmasına karşın sağlık harcamalarının yarıdan fazlasının hizmet alanlar tarafından karşılandığı belirtilerek, "Yılda 23 bin yeni verem hastası oluşmaktadır. Sadece 1998 yılında 36 bin yeni sıtma hastası çıkmıştır. Paraziter hastalıklar yaygın görülmektedir. Zatürree, çocuk ölümlerinde hâlâ önemli bir nedendir. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar ve hepatit B'nin boyutu bilinenden çok fazladır. Şark çıbanı bir sağlık sorunu olarak hâlâ görülmektedir. Dünya Sağlık Örgütü, Avrupa bölgesindeki 51 ülke arasında çocuk felcinin görüldüğü tek ülke Türkiye'dir" denildi.
GAP hasta edecek
Sonuç bildirgesinde, Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP)'nin yarattığı ve önlem alınmazsa giderek artması beklenen sıtma, şark çıbanı ve paraziter hastalıklar konusunda gerekli önlemlerin hızla alınması gerektiğine de işaret edilerek, şöyle devam edildi: "Bölgede Tropikal Hastalıklar Enstitüsü'nün kurulması gerekmektedir. Bu hastalıkların en çok görüldüğü Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde kapalı olan sağlık ocaklarının ve sağlık evlerinin bir an önce açılması, kuruluşların sağlık personeli ve araç gereçle donanım açıklarının acilen giderilmesi gerekir."
Gelir adaletsizliği
Başta bulaşıcı hastalıklar olmak üzere tüm sağlık sorunları için zemin hazırlayan yoksulluk ve gelir dağılımındaki dengesizlik düzeltilmedikçe, Türkiye'nin öncelikli sağlık sorunlarına çözüm bulunmasının güç olduğu vurgulanan sonuç bildirgesinde, "21. yüzyılda, tüm yurttaşlarımızın eşit ve nitelikli sağlık hizmetlerine erişmesi, ivedi ve ertelenemez bir ulusal hedef olmalıdır" denildi.
www.evrensel.net