10 Ekim 1999 01:00

'Emek Platformu'nun eksik ve zaafları

   giderilmeli'

Paylaş
'Emek Platformu'nun eksik ve zaafları
    giderilmeli'
Eğitim, Bilim ve Kültür Emekçileri Sendikası (Eğitim-Sen), gelecek dönemde, sendikal örgütlenmenin büyümesi, yeni hak kazanımları yanında kazanılmış hakların korunmasını hedefleyen bir mücadele kavrayışı ile Emek Platformu'nun eksik ve zaaflarının giderilmesi gerektiğini bilirtti. Eğitim-Sen, önümüzdeki dönemin ortak sorunlarına karşı ortak hedefler doğrultusunda ortak işler yapılması gerektiğini kaydetti.
Eğitim-Sen, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK)'na 17 Ağustos depremi, IMF-Türkiye görüşmeleri, TBMM'de kabul edilerek tartışmalara neden yasalar, Kürt sorunu gibi konuları içeren bir görüş ve öneri paketi sundu.
Eğitim-Sen'den yapılan açıklamada, DSP-MHP-ANAP hükümetinin emperyalist yeni dünya düzenine uyum bağlamında devleti yeniden yapılandırmak istediği vurgulanırken emekçilerin ekonomik, sosyal ve siyasal sorunlar yaşadığı bildirildi. Eğitim-Sen, bu yapılanmanın yaratacağı sorunlar üzerine bugün ve yarın gerçekleştirilecek olan KESK Genel Yönetim Kurulu toplantısına sunulmak üzere bir dizi görüş ve öneri içeren paket sundu.
Tartışılan yasalar
Eğitim-Sen, TBMM'de çıkarılan Sosyal Güvenlik Yasası ile birlikte Yeni Personel ve Kamu Görevlileri Yasa Tasarıları'nın, sermaye kesimini desteklediğini, emekçilerin hak ve çıkarlarını gasp etmeyi ve emekçileri etkisizleştirmeyi amaçladığını belirtti.
Buna karşı sendikaların örgütlenmesi gerektiğine işaret eden Eğitim-Sen, 'İşyerine yönel' kampanyası ile konfederasyonların sendikalar ile birlikte hareket etmelerini, konfederasyonlar içi işkolu birliğini hızlandıran girişimler örgütlemelerini ve yaptırımcı tutumlar geliştirmeyi önerdi.
IMF-Türkiye ilişkileri
DSP-MHP-ANAP Hükümetinin IMF'nin 'emirlerine' göre hareket ettiğini belirten Eğitim-Sen'in öneri paketinde, "Tahkim ve Mezarda emeklilik tasarılarını yasalaştıran IMF, 2000 yılı Bütçe Yasası'na ilişkin beklentisini daha doğrusu emirlerini çok önceden ortaya koydu" denildi. Özelleştirmelere hız verildiğini, işten çıkarmaların yaygınlaştığını, kamuda çalışanlara düşük ücretlere mahkûm bırakıldığını, 2000 Bütçesi'nde yıllık düşünülen artış miktarı sadece yüzde 20 olduğu ve sermaye çevrelerine yeni sömürü alanlarının yaratıldığını dile getiren açıklamada, vergi muafiyetleri, vergi afları gibi konulara dikkat çekildi.
17 Ağustos depremi
Eğitim-Sen, 17 Ağustos'ta yaşanan depremden sonra hükümetin halka karşı sorumluluklarını yerine getiremediğini, acze düştüğünü kaydederken, "Devletin cezaevlerindeki insanlara karşı takındığı tavır ülkemizin rejimi hakkında bizlere net fikirler vermektedir" denildi.
Kürt sorunu
Eğitim-Sen, Kürt sorununun önemli bir sorun olma özelliğini koruduğunu belirtirken, Kürt halkının yıllardır insani, toplumsal haklardan yoksun olarak yaşamaya zorlanmanın sorunun kaynağı olduğunu kaydetti. Kürt sorununu ortadan kaldırmanın demokratikleşme ile mümkün olduğunu savunan Eğitim-Sen'in açıklamasında, düşünce ve örgütlenme özgürlüklerinin sınırlandırılmadığı, insanlığın evrensel düzeydeki kazanımlarının geçerli olduğu, adaletin, eşitliğin egemen olduğu bir zihniyet ile başarılabileceğine dikkat çekildi.
Yerel Seçim 2019 İl il adaylar ve seçim sonuçları
ÖNCEKİ HABER

Yıkımların sorumlusu kaçak yapılara

SONRAKİ HABER

Güçbirliği Tekstil işçilerinin alacak eylemi devam ediyor

Sefer Selvi Karikatürleri
Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa