Fotoğraf: AA

Yıkımların sorumlusu kaçak yapılara

   af çıkartanlar

Yıkımların sorumlusu kaçak yapılara
    af çıkartanlar
Rahmi Emeç
İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Eskişehir Şubesi, deprem sonrası çekilen acılardan çıkardıkları af yasalarıyla kaçak yapıları teşvik edenlerin sorumlu olduğunu belirtti.
Yıllardır bu yıkımlara neden olan kusurları dile getirdiklerini söyleyen Şube Başkanı Erman Gölet, yerel yönetimlerin yerine getirmediği proje ve yapı denetim görevlerini üstlenmeye çalıştıklarını söyledi. Depremde hasar gören yapıların bilinçsiz, projesiz ve uzman denetiminden yoksun bir şekilde onarıldığına dikkat çeken Gölet, bu durumun ileride yeni acılara yol açabileceğini kaydetti. "Yurttaşlarımız onarım ve güçlendirme projelerini proje kontrol müşavirlik firmalarına danışarak ve meslektaşlarımızla görüşerek yapmalıdır" diyen Gölet, hasarların başlıca nedenlerinin zemin problemi, hatalı tasarım, düşük dayanımla beton ve donatım eksikliği, bitişik nizam yapılaşma, işçilik kusurları, uygulamada projeye uyulmaması, taşıyıcı sistemlere zarar veren tadilatlar yapılması olduğunu anlattı.
Gölet, "Yaşanan acıların sorumlusu, köyden kente göçün yaratacağı sorunları bildikleri halde oy kaygısıyla çözüm üretmeyenler, kentleşme ve konut sorunu ile ilgili politikalar üretmeyenler, inşaat sektörünü kendi yandaşlarına peşkeş çekmek için müteahhitlik yasasını çıkaranlar, kentleşme rantını almak için, zemin problemi olan yerlere inşaat izni verenler, af yasaları çıkartarak kaçak inşaatları teşvik edenler, binlerce gence bilgi yerine diploma verenler ve yıllardır bilimden çağdaşlıktan ve halktan yana politikalar üreten odamızı yetkisiz ve etkisiz kılanlardır" dedi.
Gölet ayrıca yeni ve sağlıklı bir kentleşme için imar planlarının meslek odalarının görüşleri alınarak yapılması gerektiğini söyleyerek, kent merkezlerindeki yüksek yapılaşma ve yoğun nüfusun düşürülmesi için toplu taşıma sistemine geçilmesi gerektiğini ifade etti. Afet karşısında aciz kalan yerel ve merkezi yönetimlerin yapılanmalarının gözden geçirilmesi gerektiğine de vurgu yapan Gölet, zemin etütleri yapılarak bina üretimine başlanması gerektiğini dile getirdi. Depremde hasar gören binaların onarımının titizlikle yapılması gerektiğini anlatan Gölet, birtakım çıkarcıların yapmak istedikleri vurgunun engellenmesi gerektiğini söyledi. Gölet son olarak sağlam yapılaşma için, proje ve yapı denetimi, standartlara uygun yapı malzemesi kullanımı, işçilik hatalarının en aza indirilmesi konularında tüm ilgililerin İMO kadar duyarlı olması gerektiğinin altını çizdi.
www.evrensel.net