Yönetime el koyma kararının gerekçeleri

AKTAŞ'ın herhangi bir şartname hazırlanmadan, ihale yapılmadan, açıklık ve rekabet sağlanmadan görevlendirildiği...

Yönetime el koyma kararının gerekçeleri
 • AKTAŞ'ın herhangi bir şartname hazırlanmadan, ihale yapılmadan, açıklık ve rekabet sağlanmadan görevlendirildiği,
 • AKTAŞ'ın görev yaptığı 1997 yılına kadar mahsuplaşma yapılamadığı, 1994 yılı için mahsuplaşma yapılması yoluna gidildiği, ancak bu mahsuplaşmanın da usulsüz olduğu,
 • 1994 yılında AKTAŞ'ın kâr etmesine karşın zarar göstererek kârını 1995 yılına aktardığı,
 • AKTAŞ tarafından Marmarabank aracılığıyla gönderilen bir bedelin bankanın kapatılması nedeniyle tahsil edilememesine karşın tahsil edilmiş gibi işlem yapıldığı,
 • Repo ve gecikme zammı gelirlerinin mahsuplaşma dışında tutulduğu,
 • Kayıp kaçak oranları için taahhüt edilenin üzerinde gerçekleşen kayıp kaçak oranının kabul edildiği,
 • AKTAŞ'ın yan kuruluşlarına yaptırdığı işlemlere ilişkin giderlerinin gerçek piyasa değerinde olup olmadığının şüpheli olduğu,
 • 1997 yılına kadar mahsuplaşma yapılamaması nedeniyle idarenin şirket aleyhine alacak davaları açmış olduğu, 8.8.1997 tarihli rapor tarihi itibariyle idarenin AKTAŞ'tan alacağının 23 trilyon lirasına ulaştığı, 1994 yılı için yapılan ve kesin sonuca bağlanmayan mahsuplaşmaya göre de idarenin AKTAŞ'a elektrik satış fiyatının 1.165 TL/KWH olduğu, aynı dönemde idarenin İstanbul Avrupa yakası için TEDAŞ'a elektrik satış fiyatının 1.195 TL/KWH olduğundan şirketin TEDAŞ'a göre iktisadi çalışmadığı,
 • Tatbikatın AKTAŞ Elektrik Ticaret AŞ'ye haksız kazanç sağlamaya yönelik bir organizasyona dönüştüğünün vurgulandığı,
 • Başbakanlık Teftiş Kurulu'nca hazırlanan 1.12.1998 günlü ve 18/98-54 sayılı yazıda daha önceki 8.8.1997 günlü soruşturma raporunda belirlenen görüşlerinin değiştirilmesini gerektirecek bir husus bulunmadığı belirtildikten sonra belirlenen usulsüzlük giderilmediği takdirde şirketle yapılan sözleşmelerin feshedilmesi, görev kararnamelerinin iptal edilerek tesislere el konulması önerisinde bulunulduğu belirlendi.
  www.evrensel.net