Meslek odaları yetki istiyor

İMO İstanbul Şube Başkanı Cemal Gökçe, meslek odalarının da içinde yer alacağı "kent meclisleri" ile, her yurttaşın kentine müdahale olanağının verilmesini istedi.

Meslek odaları yetki istiyor
İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) İstanbul Şube Başkanı Cemal Gökçe, 17 Ağustos depreminin önleminde geç kalan yetkililerin, bundan sonraki düzenlemelerde meslek odalarını, üniversiteleri ve diğer sivil toplum örgütlerini devre dışı bırakmadan demokratik ve mesleki katılımı dikkate almaları gerektiğini belirtti. Gökçe, ülkenin yapı denetim sistemini bilimsel ve çağdaş kriterlerle kurulmadığı takdirde yine sonuçları acı olan depremlerin yaşanabileceğini söyledi.
İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) İstanbul Şubesi dün düzenlediği basın toplantısı ile 17 Ağustos Körfez Depremine ilişkin hazırladığı değerlendirme raporunu sundu. 17 Ağustos depreminin hasar nedenleri", "Deprem zararlarını azaltmak için özet öneriler", "Nasıl bir İstanbul hedeflenmeli", "İyileştirilmiş bir afet yönetim sistemi", "Depremden hasar gören veya hasar görmeyen yapıların takviye ve güçlendirilmesine yönelik çözüm önerileri" ve "Binaların deprem hasarlarını kolaylaştıran nedenler" başlıkları altında toplanan raporu İMO İstanbul Şubesi Başkanı Cemal Gökçe sundu.
'17 Ağustos milat olsun'
Gökçe, ülkenin yapı denetim sistemini bilimsel ve çağdaş kriterlerle kurulmadığı takdirde yine sonuçları acı olan depremlerin yaşanabileceğini söyledi. Düzenlenen basın toplantısında 17 Ağustos depreminin hasar nedenlerini ele alan Gökçe, yetkililerin bilimsel esaslarda yürütmesi gereken planlamaları yerine getirmediği ve dolaylı olarak çarpık kentleşmenin ortaya çıktığını söyledi. İstanbul'daki yapıların yüzde 65'inin kaçak yapı olduğuna ve hareketli fay hattı bulunan yerlerde kentleşmelerin olduğuna dikkat çeken Gökçe, bunun yerel yönetimlerin konforlu konut üretimi yerine, arsa rantiyeciliğine teşvik eden, kaçak yapılaşmaya göz yuman yönetim anlayışının sonucu olduğunu ifade etti. 17 Ağustos gününün milat olarak kabul edilmesini istediklerini söyleyen Gökçe, Adapazarı, Gölcük, Yalova, Kocaeli ve İstanbul'da yıkılan bir binanın deprem anıtı yapılmasını talep ettiklerini belirtti.
'Kent meclisleri oluşturulsun'
Deprem zararlarını azaltmak için önerilerde bulunan Gökçe, halkın ve meslek adamlarının da içinde bulunduğu "Kent Meclisleri"nin oluşturulması ve belediye başkanına sonsuz yetki veren 3030 sayılı yasanın değiştirilmesi gerektiğini belirtti. Gökçe'nin deprem zararlarını azaltmak için sunduğu öneriler ise şöyle: "Müteahhitlikte teknik donanım ve teknik eğitim ön plana alınmalı, ihale yasası ve imar yasası koşullara uygun olarak değiştirilmeli, yer seçim kararları bilimsel raporlar dikkate alınarak belirlenmeli, rant anlayışı devre dışı bırakılmalı."
"İstanbul'un geleceğinin planlanması yapılacak veya yapılmış olan nazım imar planıyla olanaklı değildir" diyen İMO İstanbul Şube Başkanı Cemal Gökçe İstanbul'un bir bilim, kültür, sanat ve turizm kenti olarak yapılandırılması, sanayiinin ise Anadolu'ya kaydırılması gerektiğini söyledi.
www.evrensel.net