Yargıtay Öcalan'a idam kararını

   görüşecek

Yargıtay Öcalan'a idam kararını görüşecek
Abdullah Öcalan hakkındaki ölüm cezası kararının temyiz duruşması Yargıtay 9'ncu Ceza Dairesi'nde bugün yapılacak. Daire, Öcalan hakkındaki idam kararını onaylarsa hüküm kesinleşecek, ancak cezanın infazı için kararın TBMM Genel Kurulu'nda da onaylanması gerekiyor. Son sözü ise Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel söyleyecek.
Öcalan Suriye'den çıktıktan sonra hiçbir ülkeye kabul edilmemesi üzerine gittiği Kenya'dan uluslararası bir operasyonla 16 Şubat 1999'da Türkiye'ye getirildi ve İmralı Adası'na yerleştirildi. 31 Mayıs'ta İmralı'da hazırlanan özel duruşma salonunda başlayan ve aralıksız olarak yapılan 9 duruşmanın sonunda Ankara 2 No'lu DGM 29 Haziran 1999'da kararını açıkladı. Yargılama sonucunda Ankara DGM Öcalan'ı, "kurduğu silahlı terör örgütü PKK'yı aldığı kararla ve verdiği emir ve talimatlarla sevk ve idare ederek devletin hakimiyeti altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmaya matuf eylemleri gerçekleştirdiği" gerekçesiyle Türk Ceza Yasası'nın 125'nci Maddesi uyarınca idam cezasına çarptırdı. Karar, sanık avukatları ve yasa gereğince kendiliğinden temyize tabi olduğundan Ankara DGM Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Yargıtay'a taşındı.
Dava dosyası, kararın Öcalan'a tebliğ edilmesinden sonra 27 Temmuz 1999'da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Başsavcı Vural Savaş, müdahil olan Selma Gültekin ve 3220 arkadaşı adına yapılan temyiz başvurusuna ilişkin tebliğnamesinde, "Ankara 2 No'lu DGM'nin hiçbir etki altında kalmadan ve dünya tarihinde bu çeşit bir sanığın yargılandığı hiçbir davada görülmemiş biçimde sanığa ve sanık vekillerine savunma haklarını en geniş biçimde kullandırarak adil ve usulüne uygun biçimde yargılama yaptığı görüldüğünden, sanık Abdullah Öcalan hakkındaki hükmün onanmasına karar verilmesini" istedi.
Bugün yapılacak duruşmaya İmralı Adası'nda tutuklu bulunan Öcalan ile Yargıtay Yasası uyarınca müdahiller ve avukatları da katılmayacak. Bu nedenle asker yakınları ve avukatları duruşmaya ancak dinleyici olarak katılabilecekler. Sanık avukatları ise temyiz gerekçeleri doğrultusunda savunma yaparak, hükmün bozulmasını talep edecekler. Bugünkü duruşmanın ardından 9'ncu Ceza Dairesi kararı açıklamak üzere bir gün belirleyerek, taraflara bildirecek. Öcalan'ın dava dosyasını inceleyen tetkik hakimleri, sanık avukatlarının temyiz duruşmasında yapacakları savunmaları da değerlendirerek Daire üyelerine bilgi verecek. Heyet üyeleri de belirlenen günde yapılacak duruşmada kararını açıklayacak. Hakkında verilen idam cezası onanırsa Öcalan'ın "karar düzeltme" isteminde bulunma hakkı var, ancak istemi öncelikle inceleyecek olan Başsavcı Vural savaş'ın buna onay verme olasılığı düşük görülüyor. İstemin reddedilmesi durumunda Öcalan için iç hukuk yolları tamamlanmış olacak ve dosya Adalet Bakanlığı üzerinden TBMM Başkanlığı'na gönderilecek. Hükmün infaz edilip edilmeyeceğine ise genel kurulda karar verilecek. Yüksek mahkemenin idam kararını usul veya esas yönünden bozması durumunda Ankara 2 No'lu DGM tarafından Abdullah Öcalan İmralı'da yeniden yargılanacak. Dosyanın esastan bozulması ve DGM'nin de ilk kararında direnmesi durumunda bu kez konu Yargıtay Ceza Genel Kurulu'nda ele alınacak. Genel Kurul'un kararı kesin olduğu için başkaca temyiz imkânı bulunmuyor.
Roma'dan yumuşatma hamlesi
Bu arada, Abdullah Öcalan'ın 1999'un Mart ayında İtalya'da yaptığı sığınma hakkı buşvurusu üç gün önce Roma İstinaf Mahkemesi tarafından kabul edildi. Kararın gerekçeli metni ise önceki gün yayımlandı. Adalet Bakanı Hikmet Sami Türk, bu kararın Yargıtay'da bugün yapılacak duruşmayı etkileme amaçlı olduğunu öne sürmüş, ancak, "Bu kararın hiçbir geçerliliği ve bağlayıcılığı yok. Öcalan Türkiye'de" demişti.
Öcalan'a siyasi sığınma hakkı tanıyan Roma İkinci İstinaf Mahkemesi'nin Başkanı Hakim Paolo De Fiore ise, verdikleri kararın "teknik bir karar olduğunu, politika ile ilgisinin olmadığını" belirtti. Di Fiore, La Stampa gazetesine verdiği demeçte, mahkeme kararının, "Öcalan'ın Türkiye'deki durumu bakımından önemli olabileceğini" söyleyerek, davada her zaman için anayasayı temel aldıklarını ve anayasanın 10. maddesine göre karar verdiklerini kaydetmişti. Karar, Yargıtay'da verilecek olan son kararı yumuşatma yönünde bir isteğin ifadesi olarak değerlendiriliyor.
Ankara eleştirdi
Öte yandan, Dışişleri Sözcü Yardımcısı Sermet Atacanlı, dün düzenlediği haftalık olağan basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlarken, İtalyan mahkeme kararını "tatsız" bir gelişme olarak nitelendirendirdi, ancak bu kararın Türkiye açısından hiçbir "praktik değer" ve "anlam" taşımadığını söyledi. İtalyan hükümetinin mahkemeye Öcalan'a sığınma hakkının tanınması aleyhinde görüş bildirdiğini hatırlatan Atacanlı,Türkiye'nin, ikili ilişkileri bu durumdan kurtarmak istediğini savundu.
www.evrensel.net